Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.05.25, godz. 11:28
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

24/05/19 21:17 PZU SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA
20:58 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
20:50 GINO ROSSI S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji serii K
20:47 CCC: Zawarcie umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Gino Rossi S.A.
20:43 KBJ S.A.: Zawarcie istotnej umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości
20:07 PKNORLEN: Wnioski akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczące ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019 roku
20:03 EKOBOX S.A.: Raport z dywidendy
19:51 ORION INVESTMENT S.A.: Nabycie akcji własnych
19:41 Arts Alliance GK S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dot. proponowanych warunków inwestycji w SPV z QED Software Sp. z o.o.
19:32  brak uprawnień Ekobox wypłaci 0,01 zł dywidendy na akcję za '18
19:30 EKOBOX S.A.: Wybór Władz Spółki Ekobox S.A.
19:26 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie przejęcia spółki z Kanady
19:24  brak uprawnień ONICO SA (11/2019) Powołanie Wiceprezesa Zarządu
19:20 EKOBOX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKOBOX S.A. w dniu 24 maja 2019 r.
19:18  brak uprawnień SAKANA SA (10/2019) Jednostkowy raport roczny SAKANA S.A.
19:13  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst publicznymi listami zastawnymi na okaziciela serii NPLZ-01 wyemitowanymi przez PEKAO BANK HIPOTECZNY SA
 brak uprawnień GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji serii B spółki CYFROWY POLSAT SA
19:12  brak uprawnień GPW: zawieszenie i wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG
 brak uprawnień GPW: zawieszenie i wykluczenie z obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG
 brak uprawnień GPW: określenie minimalnej wartości transakcji pakietowych dla dłużnych instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu
19:11  brak uprawnień GPW: określenie minimalnej wartości transakcji pakietowych dla dłużnych instrumentów finansowych notowanych na rynku regulowanym
19:10 POZBUD T&R S.A.: Zgłoszenie sprzeciwu do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pozbud T&R S.A. w dniu 24 maja 2019 roku.
19:09 PZU SA: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok
EKOBOX S.A.: Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA w dniu 24.05.2019 r
19:06 POZBUD T&R S.A.: Powołanie Zarządu Pozbud T&R S.A. nowej kadencji.
19:04  brak uprawnień MSZ: Pierwsza zagraniczna wizyta dwustronna ministra spraw zagranicznych Estonii w Warszawie (komunikat)
19:00  brak uprawnień MC: Mamy sporo dla mam (komunikat)
18:58  brak uprawnień MIiR: Polska Wschodnia bliżej. Nowoczesna infrastruktura drogowa i komunikacja miejska (komunikat)
18:56 POZBUD T&R S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 24 maja 2019 roku.
 brak uprawnień EKOBOX SA (19/2019) Raport z dywidendy.