Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.08.13, godz. 16:31
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

13/08/20 16:20 brak uprawnień Ostatnie 40 minut (Konrad Ryczko)
15:34 BEDZIN: Rezygnacja Pana Mirosława Leń z funkcji członka w Radzie Nadzorczej spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A..
15:33 HYDROPRESS SE: Informacja o przyjęciu propozycji układowych przez podmiot zależny
15:29 INFOSCAN S.A.: Zawarcie aneksu do umowy z Giromed Institute S.L.P. oraz rozpoczęcie jej realizacji.
15:27 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
15:26 IMPEL S.A.: Informacja o zamiarze zawarcia umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta
15:24 INTERSPORT S.A.: Dofinansowanie wynagrodzeń w następstwie COVID-19 - II transza.
15:02 4MASS S.A.: Zbycie znacznego pakietu akcji
14:56 ELBUDOWA: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki
14:53 FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Termin premiery Sparkle 4 Tales na platformie Steam.
14:52 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
14:48 4MASS S.A.: Zbycie znacznego pakietu akcji
14:44 brak uprawnień OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 brak uprawnień Dane z USA na korzyść byków (Konrad Ryczko)
14:37 PATENTUS S.A.: Ustanowienie zastawu rejestrowego (poz. 2653056, 2653055) na aktywach Spółki o znacznej wartości.
14:34 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku
14:21 brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2242/0700 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY
14:14 brak uprawnień NCBR: Maszyna zrodzona z pasji. BRIdge Alfa wspiera pomysłodawców i twórców nowatorskich rozwiązań (komunikat)
SKYLINE INVESTMENT S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku.
14:09 brak uprawnień AGROMEP SA (14/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
 brak uprawnień INVESTEKO SA (10/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku.
14:08 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie aneksów do przedwstępnych umów nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów przy al. Poprzecznej we Wrocławiu
 brak uprawnień Na przełomie VII i VIII 72 proc. badanych obawiało się wzrostu bezrobocia w Polsce - IRG SGH i ZPF
14:07 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (20/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku.
14:06 brak uprawnień FORPOSTA SA (5/2020) Raport kwartalny Forposta za II kwartał 2020r
14:03 brak uprawnień GRUPA TRINITY SA (11/2020) Raport roczny 2019
14:01 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (19/2020) Raport miesięczny za lipiec 2020 roku.
13:46 IFIRMA S.A.: Zaliczka na poczet dywidendy Q2 2020
13:45 SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji
13:38 brak uprawnień PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej