Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.09, godz. 18:40
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

24/03/20 14:22  brak uprawnień CWA SA (10/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A., które odbyło się w dniu 24 marca 2020 roku
23/03/20 09:54 CWA S.A.: Zawarcie umowy ramowej z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz udostępnienie niezbędnych narzędzi informatycznych.
18/03/20 09:09 CWA S.A.: Wpływ koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta
17/03/20 13:42 CWA S.A.: Zakończenie negocjacji i zawarcie umowy na budowę i uruchomienie platformy szkoleniowej na żądanie.
02/03/20 12:16 CWA S.A.: Produkcyjne uruchomienie platformy Prosta Giełda oraz wyznaczenie terminów komercyjnego uruchomienia platformy Prosta Giełda
29/02/20 12:14  brak uprawnień CWA SA (9/2020) Złożenie rezygnacji przez członków Rady Nadzorczej Emitenta
24/02/20 15:59 CWA S.A.: Podpisanie listu intencyjnego i rozpoczęcie negocjacji dotyczących udzielenia licencji i wdrożenia funkcjonalnego modelu biznesowego w oparciu o model platformy Prosta Giełda
21/02/20 09:02  brak uprawnień CWA SA (8/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CWA S.A. na dzień 24 marca 2020 roku
08:34 CWA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CWA S.A. na dzień 24 marca 2020 roku
19/02/20 08:31 CWA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
08:23 CWA S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
18/02/20 09:45 CWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji dotyczących współpracy z Mennica Skarbowa S.A.
14/02/20 14:52 CWA S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
14:47 CWA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
12/02/20 15:45 CWA S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
15:39 CWA S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11/02/20 12:19 CWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji przez Prezesa Zarządu dotyczących nabycia akcji Emitenta
07/02/20 19:36  brak uprawnień CWA SA (7/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r CWA Spółka Akcyjna
19:30 CWA S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
04/02/20 19:42  brak uprawnień CWA SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku
19:38  brak uprawnień CWA SA (5/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
03/02/20 19:43 CWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji dotyczących budowy i uruchomienia platformy szkoleniowej na żądanie.
31/01/20 18:57 CWA S.A.: Podpisanie listu intencyjnego ze spółkami eUdziały sp. z o.o. oraz Find Funds sp. z. o.o. dotyczącego współpracy przy realizacji projektu uruchomienia platformy umożliwiającej handel udziałami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
28/01/20 09:41  brak uprawnień CWA SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku
27/01/20 13:28 CWA S.A.: Uruchomienie marki Hub4Fintech
22/01/20 21:03  brak uprawnień CWA SA (3/2020) Harmonogram raportów okresowych w roku 2020
21/01/20 20:00  brak uprawnień CWA SA (2/2020) Zmiany w Zarządzie Spółki
19:57  brak uprawnień CWA SA (1/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
17/01/20 21:25 CWA S.A.: Podjęcie decyzji o uruchomieniu modułu do handlu udziałami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i przesunięcie terminu produkcyjnego uruchomienia platformy Prosta Giełda
15/01/20 16:14 CWA S.A.: Rozpoczęcie negocjacji dotyczących współpracy z podmiotem prowadzącym platformę crowdfundingową