Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.23, godz. 17:58
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

01/04/19 23:28 brak uprawnień APS Energia chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję i przeprowadzić wykup akcji własnych
20/02/19 11:09 APS ENERGIA S.A.: Przyjęcie kolejnych zamówień na dostawę towarów do H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w ramach umowy ramowej.
14/02/19 07:28 brak uprawnień AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA (2/2019) AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA 4 KWARTAŁ 2018 ROKU
12/02/19 18:49 brak uprawnień APS Energia chce zwiększać przychody średnio w tempie do 20 proc. w latach '19-'21
18:15 APS ENERGIA S.A.: Przyjęcie Strategii rozwoju Grupy APS Energia
18/01/19 11:34 APS ENERGIA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
14/01/19 12:04 brak uprawnień AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA (1/2019) AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - TERMINY RAPORTÓW OKRESOWYCH 2019
19/11/18 17:27 APS ENERGIA S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu APS Energia S.A.
14/11/18 17:20 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07:24 brak uprawnień AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA (12/2018) AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA 3 KWARTAŁ 2018R
06/11/18 16:21 APS ENERGIA S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2018 roku
03/09/18 11:01 APS ENERGIA S.A.: Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie półrocznym dotyczącej wartości portfela zamówień
31/08/18 18:06 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/08/18 17:02 brak uprawnień Zysk netto APS Energia w I połowie 2018 r. wzrósł do 1,9 mln zł
15:54 APS ENERGIA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku
14/08/18 08:34 brak uprawnień AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA (11/2018) AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.- RAPORT za 2 KWARTAŁ 2018
05/07/18 15:04 APS ENERGIA S.A.: Przydzielenie funkcji Członkom Rady Nadzorczej APS Energia S.A.
29/06/18 16:15 brak uprawnień AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA (10/2018) AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.- TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA W DNIU 29.06.2018
16:12 brak uprawnień AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA (9/2018) AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.- LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH PONAD 5% GŁOSÓW NA ZWZA W DNIU 29.06.2018
22/06/18 17:57 APS ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 22 czerwca 2018 r.
17:46 APS ENERGIA S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
15:52 APS ENERGIA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 22 czerwca 2018 r.
13/06/18 12:52 APS ENERGIA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 czerwca 2018 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej
08/06/18 10:18 brak uprawnień AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA (8/2018) AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - POWOŁANIE PREZESA I WICEPREZESA ZARZĄDU
01/06/18 12:38 brak uprawnień AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA (7/2018) AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - ZWOŁANIE ZWZA NA DZIEŃ 29.06.2018
11:26 brak uprawnień AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA (6/2018) GRUPA KAPITAŁOWA AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - RAPORT ROCZNY - SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE za 2017 ROK
11:23 brak uprawnień AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA (5/2018) AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. RAPORT ROCZNY - SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE za 2017 ROK
29/05/18 17:42 APS ENERGIA S.A.: Zawarcie transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości w Stanisławowie Pierwszym
25/05/18 18:38 APS ENERGIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. oraz projekty uchwał
18/05/18 18:29 brak uprawnień Backlog APS Energia wynosi 43,5 mln zł, spółka zapowiada rozwój geograficzny i produktowy