Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.10.17, godz. 19:34
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

17/10/19 16:04  brak uprawnień Ostatnia godzina (Konrad Ryczko)
15:21  brak uprawnień Intra-sesyjne maksima (Konrad Ryczko)
14:33 Czekając na USA - FUS500 (Konrad Ryczko)
13:13 Umiarkowany optymizm w UK (Konrad Ryczko)
11:37  brak uprawnień Porozumienie dot. Brexitu (Konrad Ryczko)
11:20 FDAX - w okolicy oporu (Konrad Ryczko)
10:09  brak uprawnień Zmienność na gamingu (Konrad Ryczko)
09:18  brak uprawnień Otwarcie rynku kasowego (Konrad Ryczko)
08:46  brak uprawnień Schłodzenie futures (Konrad Ryczko)
07:36  brak uprawnień Przed sesją (Konrad Ryczko)
16/10/19 17:05 AMERICAN HEART OF POLAND S.A.: ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW
16:59 ATMGRUPA: Złożenie odwołania od decyzji Naczelnika DUCS określającej zobowiązanie podatkowe Emitenta za 2014 rok
16:51 PRIMEBIT GAMES S.A.: Informacja wstępna o wynikach finansowych w III kwartale 2019 r.
16:42 POZBUD T&R S.A.: Podpisanie aneksu do istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną od POZBUD T&R S.A.
16:37 ATON-HT S.A.: Korekta raportu nr 6/2019
16:17 POLSKA MEAT S.A.: Informacja na temat ujęcia w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów
16:16 SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU: Wybór firmy audytorskiej
16:10 INFOSCAN S.A.: Zawarcie umowy z Giromed Institute S.L.P.
16:04 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu aneksu do istotnej umowy przez spółkę zależną od WASKO S.A.
 brak uprawnień GENERALI OFE informuje
16:00 POLICE: Zwiększenie rezerw w związku z rejestracją przez Państwową Inspekcję Pracy zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy
15:52 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych
15:46  brak uprawnień BSC Drukarnia Opakowań planuje w '20 przeznaczyć na inwestycje ok 26 mln zł
15:35  brak uprawnień Echo Partners ma przedwstępną umowę sprzedaży dominującego akcjonariusza Echo Investment
15:34 SETANTA S.A.: Zawarcie przez ALL IN! GAMES umowy sponsora tytularnego
 brak uprawnień VOICETEL COMMUNICATIONS SA (25/2019) Złożenie odwołania od Uchwały nr 1061/2019
15:33 ERBUD S.A.: Podpisanie Umowy kredytowej przez spółkę pośrednio zależną od ERBUD S.A. - PflegeQuatier Düren GmbH.
15:31 SUNEX S.A.: Aneks do umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
15:29 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki na rok 2020 przez Radę Nadzorczą.
15:18 ECHO: Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów akcjonariusza większościowego Echo Investment S.A.