Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.07.07, godz. 04:12
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

03/07/20 21:43 ATMGRUPA: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
21:19 CPD S.A.: Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
21:18 PCC ROKITA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC Rokita SA
21:12 POLWAX S.A.: Odwołanie dotychczasowego Zarządu Polwax S.A. przez Radę Nadzorczą i powołanie Zarządu Polwax S.A. w nowym składzie.
21:02 DATAWALK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020 r. List of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting on 30th June 2020.
20:51 MERCOR S.A.: MERCOR S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:50 CREEPY JAR S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w głosach
20:49 MERCOR S.A.: MERCOR S.A. formularz raportu rocznego
20:10 RESBUD SE: Zmiana terminu publikacji dokumentów i tłumaczenia na język polski raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication of documents and translation into Polish of the annual report for 2019.
19:30 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji deweloperskiej
19:03 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja informacji nt. sprawy sądowej
18:58 DEKPOL S.A.: Zawarcie umowy z Pruszcz Logistics sp. z o.o. na wykonanie budynku magazynowo-biurowego
18:52 APATOR: Korekta tytułu raportu bieżącego nr 39/2020
18:29 APATOR: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Apator SA na nową kadencję
18:24 APATOR: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Apator SA na nową kadencję
18:22 STARHEDGE S.A.: Treść Uchwał podjętych w dniu 2 lipca 2020 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
18:12 FTI PROFIT S.A.: Informacja o realizacji skupu akcji własnych.
17:59 BANK MILLENNIUM S.A.: Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r.
17:58 BANK MILLENNIUM S.A.: Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r.
17:53 BANK MILLENNIUM S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r.
17:50 FORTE: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r.
17:48 NORTH COAST: Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną
PZU FIZ AKORD: PZU FIZ AKORD
17:45 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Otrzymanie postanowienia o umorzeniu śledztwa
17:42 PunkPirates S.A.: Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego, zmiany wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
17:41 AUXILIA S.A.: Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z PHI Wierzytelności S.A.
17:37 NORTH COAST: Aneks do umowy kredytowej
17:34 CFI HOLDING S.A.: Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
GRODNO S.A.: Korekta: Szacunkowe wyniki za rok obrotowy 2019/2020