Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.05, godz. 09:05
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

03/07/20 20:50 CREEPY JAR S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w głosach
20:49 MERCOR S.A.: MERCOR S.A. formularz raportu rocznego
20:35  brak uprawnień ACREBIT SA (14/2020) Sprostowanie raportu bieżącego EBI nr 13/2020 (Walne Zgromadzenie Emitenta dniu 2 lipca 2020 roku)
20:10 RESBUD SE: Zmiana terminu publikacji dokumentów i tłumaczenia na język polski raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication of documents and translation into Polish of the annual report for 2019.
19:30 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji deweloperskiej
19:25  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat
19:03 ZPC OTMUCHÓW S.A.: Aktualizacja informacji nt. sprawy sądowej
19:00  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat
18:58 DEKPOL S.A.: Zawarcie umowy z Pruszcz Logistics sp. z o.o. na wykonanie budynku magazynowo-biurowego
18:52 APATOR: Korekta tytułu raportu bieżącego nr 39/2020
18:29 APATOR: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Apator SA na nową kadencję
 brak uprawnień Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
18:24 APATOR: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Apator SA na nową kadencję
18:22 STARHEDGE S.A.: Treść Uchwał podjętych w dniu 2 lipca 2020 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
18:12 FTI PROFIT S.A.: Informacja o realizacji skupu akcji własnych.
18:02  brak uprawnień ONICO SA (11/2020) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
18:00  brak uprawnień ONICO SA (10/2020) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2019 roku
17:59 BANK MILLENNIUM S.A.: Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r.
17:58  brak uprawnień Transakcje pakietowe
BANK MILLENNIUM S.A.: Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r.
17:56  brak uprawnień Skrót wiadomości - piątek, 3 lipca, 17.55
 brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii C2 spółki PCC EXOL SA
 brak uprawnień GPW: Komunikat - LOKATY BUDOWLANE SA
17:53 BANK MILLENNIUM S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r.
17:51  brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: WIG20 zanotował spadek, małe i średnie spółki na plusie
17:50 FORTE: wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 3 lipca 2020 r.
 brak uprawnień MK: 8. Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2020 (komunikat)
17:48 NORTH COAST: Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną
PZU FIZ AKORD: PZU FIZ AKORD