Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.21, godz. 07:05
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

21/09/19 06:00  brak uprawnień Skrót wiadomości - piątek, 20 września
20/09/19 23:54 FAST FINANCE S.A.: Otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zawartej z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii L, P, R, S i T
23:18 ZPC OTMUCHÓW S.A.: ZPC OTMUCHÓW S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22:57 ELKOP: Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
22:52 ELKOP: Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
22:48 ELKOP: Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
22:46 FON: Informacja na temat istotnej należności wobec Nowy Wiatr Sp. z o.o. w kontekście sytuacji Newind S.A. Information on significant receivables towards Nowy Wiatr Sp. z o.o. in the context of the situation of Newind S.A.
22:42 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22:32  brak uprawnień MSZ: Wizyta w Warszawie wicepremiera do spraw europejskich Macedonii Północnej (komunikat)
21:56 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Wstępne informacje o wielkości miesięcznych przychodów za sierpień 2019.
21:40 PLAYWAY S.A.: Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Games Incubator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 brak uprawnień NESTMEDIC SA (27/2019) Zakończenie subskrypcji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G
21:34 NESTMEDIC S.A.: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A
21:16 COLUMBUS ENERGY S.A.: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
20:54 PROTEKTOR: Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.
20:41 FTI PROFIT S.A.: Informacja o realizacji skupu akcji własnych
20:24 UniCredit: UniCredit: Cesare Bisoni appointed as Chairman
20:06 VRG S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
19:58 URSUS S.A. w restrukturyzacji: Informacja nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta
19:57 BANCO SANTANDER S.A.: Information on transactions made by the obliged person
19:47 ORION INVESTMENT S.A.: Nabycie akcji własnych
19:25 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19:17 ELBUDOWA: Aktualizacja informacji nt. umowy zawartej z Bankiem PKO BP
19:16 BRASTER S.A.: BRASTER S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
19:11  brak uprawnień BPX SA (15/2019) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 20 września 2019 r.
19:00 CDRL S.A.: Nabycie akcji własnych
18:48 SCO-PAK S.A.: SCO-PAK S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
18:43 mBank: Komunikat Commerzbank S.A. z 20.09.2019 r. dotyczący m.in. potencjalnego zbycia akcji mBank S.A
18:40  brak uprawnień MC: O Internecie dla szkół i nowoczesnych technologiach w edukacji ? ruszyło OSEregio (komunikat)
18:38  brak uprawnień MŚ: List otwarty ministra Henryka Kowalczyka do młodzieży (komunikat)
« następne poprzednie »