Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.09.20, godz. 18:28
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

11/07/19 12:49 ZAMET S.A.: Informacja o zmianie adresu strony internetowej Emitenta
27/06/19 21:08 ZAMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku.
20:47 ZAMET S.A.: Powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję.
20:39 ZAMET S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A.
31/05/19 17:21 ZAMET S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku.
16:43 ZAMET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
27/05/19 19:34 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/05/19 17:59 ZAMET S.A.: Informacja o zmianach w zarządzie Emitenta.
29/04/19 22:56 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22:55 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz raportu rocznego
30/01/19 15:34 ZAMET S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
11/12/18 10:58 ZAMET S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej iwarunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkachpublicznych.
05/12/18 16:24 ZAMET S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
19/11/18 21:15 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/10/18 17:05 ZAMET S.A.: Informacja dotycząca zmian umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska S.A.
10/10/18 22:56 ZAMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZametSpółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu 10 października 2018 roku.
22:39 ZAMET S.A.: Informacja o powołaniu osoby nadzorującej.
22:01 ZAMET S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 10 października 2018 roku.
03/10/18 15:45 ZAMET S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza, niezależnego kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.
26/09/18 08:31 ZAMET S.A.: Informacja o zmianach w zarządzie Emitenta, w tym o powołaniu osoby zarządzającej.
08:21 ZAMET S.A.: Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej.
08:18 ZAMET S.A.: Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej.
17/09/18 08:29 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/09/18 16:41 ZAMET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. oraz projekty uchwał które mają być przedmiotem obrad NWZ.
12:08 ZAMET S.A.: Informacja o rezygnacji członka rady nadzorczej Emitenta
29/06/18 18:40 ZAMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Spółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r.
18:12 ZAMET S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
16:36 ZAMET S.A.: Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną.
12/06/18 21:16 ZAMET S.A.: Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję.
07/06/18 19:44  brak uprawnień TDJ chce zmian w statutach Famuru, PGO i Zametu, które przyznają mu uprawnienia osobiste
« następne poprzednie »