Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.07.15, godz. 10:46
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

02/07/20 19:30 ZAMET S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 28 lipca 2020.
19:28 ZAMET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
26/06/20 20:51 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:49 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz raportu rocznego
22/06/20 08:07 ZAMET S.A.: Informacja o wynikach testów na utratę wartości aktywów.
19/06/20 19:50 ZAMET S.A.: Informacja o przystąpieniu do testów na utratę wartości aktywów.
21/04/20 19:08 ZAMET S.A.: Informacja o zmianie terminów publikacji raportów okresowych.
19:03 ZAMET S.A.: Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta.
17/04/20 16:44 ZAMET S.A.: Zwiększenie limitu kredytowego w ramach umowy o linię wieloproduktową z mBank.
25/03/20 11:45 ZAMET S.A.: Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania umów o limit wierzytelności.
17/02/20 17:32 ZAMET S.A.: Informacja o przedłużeniu umowy o linię wieloproduktową.
30/01/20 13:08 ZAMET S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
29/11/19 14:49 ZAMET S.A.: Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.
12/11/19 20:39 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/11/19 18:06 ZAMET S.A.: Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego.
22/10/19 18:13 ZAMET S.A.: Informacja o przedłużeniu umowy o linię kredytową.
23/09/19 19:04 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/07/19 12:49 ZAMET S.A.: Informacja o zmianie adresu strony internetowej Emitenta
27/06/19 21:08 ZAMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku.
20:47 ZAMET S.A.: Powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję.
20:39 ZAMET S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A.
31/05/19 17:21 ZAMET S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku.
16:43 ZAMET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
27/05/19 19:34 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/05/19 17:59 ZAMET S.A.: Informacja o zmianach w zarządzie Emitenta.
29/04/19 22:56 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22:55 ZAMET S.A.: ZAMET S.A. formularz raportu rocznego
30/01/19 15:34 ZAMET S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
11/12/18 10:58 ZAMET S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej iwarunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkachpublicznych.
05/12/18 16:24 ZAMET S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
« następne poprzednie »