Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 15:02
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

23/11/20 10:24 YOLO S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YOLO S.A.
20/11/20 17:40 YOLO S.A.: YOLO S.A. formularz raportu kwartalnego
23/09/20 18:16 YOLO S.A.: YOLO S.A. formularz raportu półrocznego
22/06/20 17:48 YOLO S.A.: Emisja i objęcie przez osoby uprawnione (w tym członków Zarządu) warrantów subskrypcyjnych serii B
12/06/20 09:31 YOLO S.A.: Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
22/05/20 08:42 YOLO S.A.: YOLO S.A. formularz raportu kwartalnego
07/05/20 12:45 YOLO S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej
12:25 YOLO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 07.05.2020 r.
11:54 YOLO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.05.2020 r.
10:26 YOLO S.A.: Podjęcie przez akcjonariuszy uchwały odnośnie kontynuowania istnienia spółki
10/04/20 11:16 YOLO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
09/04/20 09:58 YOLO S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorcze
01/04/20 12:10 YOLO S.A.: Odwołanie Strategii 2019-2021, wstrzymanie sprzedaży pożyczek i rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
31/03/20 17:14 YOLO S.A.: YOLO S.A. formularz raportu rocznego
05/02/20 16:14 YOLO S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G1
29/01/20 15:45 YOLO S.A.: Podpisanie porozumień w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii G1
15/01/20 14:21 YOLO S.A.: Zamiar zmiany warunków emisji obligacji serii G1
14/01/20 13:00 YOLO S.A.: Zmiana adresu siedziby YOLO S.A.
07/01/20 09:50 YOLO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
22/11/19 07:59 YOLO S.A.: YOLO S.A. formularz raportu kwartalnego
20/09/19 17:10 YOLO S.A.: YOLO S.A. formularz raportu półrocznego
26/06/19 15:00 YOLO S.A.: Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
24/06/19 14:27 YOLO S.A.: Przydział obligacji serii I
12/06/19 14:15 YOLO S.A.: Emisja i objęcie przez osoby uprawnione (w tym członków Zarządu) warrantów subskrypcyjnych serii B
10/06/19 13:05 YOLO S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie emisji obligacji serii I
24/05/19 17:19 YOLO S.A.: YOLO S.A. formularz raportu kwartalnego
30/04/19 11:48 YOLO S.A.: Powołanie członków Zarządu na nową trzyletnią kadencję
29/04/19 12:48 YOLO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29.04.2019 r.
12:40 YOLO S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję
12:32 YOLO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.04.2019 r.
« następne poprzednie »