Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.08.15, godz. 01:37
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

07/08/20 09:16 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (14/2020) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku
06/08/20 16:50 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (13/2020) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
27/07/20 23:39 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (12/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 r.
22/07/20 16:34 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (11/2020) Skonsolidowane sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
16:32 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (10/2020) Jednostkowe sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
16:07 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (9/2020) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna
29/05/20 11:13 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (8/2020) Zbycie udziałów w spółce zależnej
25/05/20 10:34 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (7/2020) Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą
14/05/20 16:02 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (6/2020) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 roku
06/05/20 22:04 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za I kwartał 2020 r.
23/03/20 13:03 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (4/2020) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019
13:00 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (3/2020) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019
14/01/20 18:33 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (2/2020) Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dn. 13.01.2020 r. - Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
13/01/20 21:31 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (1/2020) Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
08/11/19 13:50 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (16/2019) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku
12/09/19 18:46 brak uprawnień GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki WEST REAL ESTATE S.A. na rynku NewConnect
09/08/19 09:47 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (15/2019) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku
08/08/19 13:49 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (14/2019) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem
25/07/19 23:18 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (13/2019) Korekta raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 25.07.2019 r. - Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17:59 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (12/2019) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21/06/19 13:58 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 lipca 2019 r.
19/06/19 12:17 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (10/2019) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.
30/05/19 17:30 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2019 r.
12:08 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (8/2019) Jednostkowy raport roczny za 2018 rok obrotowy
12:06 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (7/2019) Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok obrotowy
10/05/19 13:38 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (6/2019) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku
23/04/19 14:06 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (5/2019) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 rok obrotowy
26/03/19 20:53 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (4/2019) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 rok obrotowy
13/02/19 12:22 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (3/2019) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 rok obrotowy
11/02/19 12:38 brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (2/2019) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2018 roku
« następne poprzednie »