Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 16:08
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

23/11/20 18:19 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/20 09:49 VOXEL S.A.: Informacja o ilości badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną Emitenta
16/10/20 17:00 VOXEL S.A.: Informacja o przychodach uzyskanych z badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną Emitenta w miesiącu sierpniu 2020 r.
30/09/20 16:49 VOXEL S.A.: Wezwanie do złożenia dokumentów akcji VOXEL S.A.
08/09/20 17:19 VOXEL S.A.: Informacja o ilości badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną Emitenta
26/08/20 11:27  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową Voxel do 50,4 zł
21/08/20 00:11 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/08/20 17:57 VOXEL S.A.: Powołanie Zarządu na nową kadencję
11:08 VOXEL S.A.: Informacja o przychodach uzyskanych z badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną Emitenta w miesiącu czerwcu i lipcu 2020 r.
07:16  brak uprawnień Przed sesją (Konrad Ryczko)
19/08/20 19:00 VOXEL S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 sierpnia 2020 r.
18:57  brak uprawnień Voxel wypłaci 0,91 zł dywidendy na akcję
18:50 VOXEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 sierpnia 2020 r.
18:30 VOXEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 sierpnia 2020 r
05/08/20 10:49 VOXEL S.A.: Informacja o liczbie badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonanych przez spółkę zależną Emitenta
23/07/20 21:30 VOXEL S.A.: Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. w dniu 19 sierpnia 2020 r.
20:46 VOXEL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20:40  brak uprawnień Voxel chce wypłacić 0,91 zł dywidendy na akcję
20:17 VOXEL S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok
26/06/20 09:50  brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację dla Voxel do "trzymaj", cena docelowa 34 zł
25/06/20 21:25 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/20 18:30 VOXEL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
07/04/20 17:18 VOXEL S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
23/03/20 20:32 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:30 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz raportu rocznego
29/01/20 17:45 VOXEL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
21/01/20 17:27 VOXEL S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego SCANIX sp. z o.o.
07/01/20 21:30 VOXEL S.A.: Zawarcie umów sprzedaży udziałów Rezonans Powiśle sp. z o.o.
03/01/20 16:55 VOXEL S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
06/12/19 10:38  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową Voxel do 38,4 zł
« następne poprzednie »