Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.09.16, godz. 04:18
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

21/08/19 19:58 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/07/19 09:59  brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "kupuj" Voxel; cena docelowa 35,10 zł
18/07/19 18:08 VOXEL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
24/06/19 16:04  brak uprawnień Voxel wypłaci 0,99 zł dywidendy na akcję
15:56 VOXEL S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2019 r.
15:49 VOXEL S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r.
15:42 VOXEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r.
12/06/19 19:26 VOXEL S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.
28/05/19 18:16 VOXEL S.A.: Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
18:04 VOXEL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24/05/19 23:38 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/04/19 17:07 VOXEL S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 10.04.2019 r.
10/04/19 16:11 VOXEL S.A.: Zatwierdzenie układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta
26/03/19 17:13  brak uprawnień Voxel może objąć 81,7 proc. udziałów spółki Scanix
16:54 VOXEL S.A.: Zawarcie układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta
25/03/19 20:32  brak uprawnień Voxel chce wypłacić 0,99 zł dywidendy na akcję
20:07 VOXEL S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok
19:57 VOXEL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5%
19:21 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:19 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz raportu rocznego
05/02/19 16:38 VOXEL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
16:20 VOXEL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
28/01/19 14:36 VOXEL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
18/01/19 16:52 VOXEL S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego VITO-MED sp. z o.o.
21/12/18 12:30 VOXEL S.A.: Zawarcie umów znaczących
14/12/18 17:41 VOXEL S.A.: Odstąpienie od umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
22/11/18 02:39 VOXEL S.A.: VOXEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/11/18 17:03 VOXEL S.A.: Wydanie przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
30/10/18 17:51 VOXEL S.A.: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K
29/10/18 18:38  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii K spółki VOXEL SA
« następne poprzednie »