Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.05.29, godz. 15:31
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

14/05/20 17:24 VIVID GAMES S.A.: Powiadomienia o objęciu akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
13/05/20 18:06 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki VIVID GAMES S.A. W RESTRUKTURYZACJI
08:17 VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za okres styczeń - kwiecień 2020.
12/05/20 16:23 VIVID GAMES S.A.: Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym.
07/05/20 13:16 VIVID GAMES S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
10:32 VIVID GAMES S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej
05/05/20 17:07 VIVID GAMES S.A.: Brak spełnienia świadczeń wynikających z wykupu obligacji serii A.
30/04/20 18:40 brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - VIVID
18:39 brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - VIVID
18:38 brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - VIVID
29/04/20 18:46 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki VIVID GAMES S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
28/04/20 17:16 VIVID GAMES S.A.: Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym.
09:22 brak uprawnień Vivid Games rozszerza współpracę z QubicGames
23/04/20 16:39 VIVID GAMES S.A.: Informacje dotyczące Zgromadzenia Obligatariuszy.
08:31 VIVID GAMES S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.
17/04/20 19:02 brak uprawnień GPW: ostatni dzień notowania obligacji serii A (VVD0520) spółki VIVID GAMES S.A
08:17 brak uprawnień Vivid Games złoży wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym
07:11 VIVID GAMES S.A.: Decyzja o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym.
16/04/20 17:55 brak uprawnień Vivid Games ocenia, że wykup obligacji serii A w przewidzianym terminie nie będzie możliwy
17:19 VIVID GAMES S.A.: Brak możliwości dokonania skutecznej zmiany warunków emisji obligacji serii A.
14/04/20 14:31 VIVID GAMES S.A.: Złożenie przez Remigiusza Kościelnego i Jarosława Wojczakowskiego żądań wykonania opcji objęcia na podstawie umów pożyczek.
11:15 VIVID GAMES S.A.: Zmiana terminów publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku.
08/04/20 08:44 VIVID GAMES S.A.: Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za pierwszy kwartał roku 2020
01/04/20 08:12 VIVID GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy.
31/03/20 18:38 brak uprawnień Oferta obligacji serii B Vivid Games nie dojdzie do skutku
18:15 VIVID GAMES S.A.: Informacja dotycząca sytuacji finansowej Emitenta i perspektyw realizacji zobowiązań wynikających z obligacji serii A
17:47 VIVID GAMES S.A.: Odstąpienie od oferty publicznej obligacji serii B
24/03/20 08:04 VIVID GAMES S.A.: Informacja o wpływie sytuacji makroekonomicznej na realizację prognozy finansowej i wynikach finansowych za styczeń i luty 2020
18/03/20 08:29 brak uprawnień Vivid Games od lutego notuje ok. 25-proc. wzrost pobrań gier
08:13 VIVID GAMES S.A.: Informacja dotycząca wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki finansowe i działalność operacyjną Emitenta.
« następne poprzednie »