Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.09.21, godz. 14:06
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

10/09/19 23:13 VINDEXUS S.A.: VINDEXUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
27/08/19 10:00 VINDEXUS S.A.: Transakcje na akcjach spółki/
12/07/19 14:01  brak uprawnień GPW: 18 lipca 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii X1 (VIN0719) spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A
30/06/19 22:04 VINDEXUS S.A.: Powołanie osób nadzorujących
18:34 VINDEXUS S.A.: Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
17:51 VINDEXUS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 roku
16:21 VINDEXUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku
29/06/19 19:27 VINDEXUS S.A.: Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku o wypłacie dywidendy
17/06/19 16:13 VINDEXUS S.A.: Nabycie obligacji własnych
13/06/19 15:41 VINDEXUS S.A.: Informacja o zakupach nowych portfeli wierzytelności w okresie 1.01.2019 - 31.05.2019 r.
08:27 VINDEXUS S.A.: Informacja o spłatach z posiadanych portfeli wierzytelności do dnia 31.05.2019 roku.
12/06/19 07:33 VINDEXUS S.A.: Transakcje na akcjach spółki.
08/06/19 11:14 VINDEXUS S.A.: Transakcje na akcjach spółki.
01/06/19 18:56 VINDEXUS S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A.
18:47 VINDEXUS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A.
30/05/19 19:45 VINDEXUS S.A.: VINDEXUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/05/19 13:39 VINDEXUS S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii W1 oraz części obligaci A2.
07/05/19 08:47 VINDEXUS S.A.: Emisja obligacji serii B2.
02/05/19 11:27  brak uprawnień Vindexus chce wypłacić 0,3 zł dywidendy na akcję
11:22 VINDEXUS S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy.
30/04/19 23:18 VINDEXUS S.A.: VINDEXUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
13:26 VINDEXUS S.A.: Pismo skierowane do podmiotów żadających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
19/04/19 12:17 VINDEXUS S.A.: Pismo od podmiotów żadających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
12/04/19 13:23 VINDEXUS S.A.: Odwołanie Zarządu i powołanie Zarządu nowej kadencji
09/04/19 09:41 VINDEXUS S.A.: Pismo skierowane do podmiotów żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
28/03/19 12:10 VINDEXUS S.A.: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
26/02/19 07:52 VINDEXUS S.A.: Transakcje na akcjach spki.
22/02/19 10:34 VINDEXUS S.A.: Transakcje na akcjach spółki.
29/01/19 11:25 VINDEXUS S.A.: Informacja o spłatach z posiadanych portfeli wierzytelności w 2018 roku.
10:59 VINDEXUS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
« następne poprzednie »