Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.08.13, godz. 14:23
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

07/07/20 23:41 VINDEXUS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 lipca 2020 roku.
15:57 VINDEXUS S.A.: Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 6 lipca 2020 r.
13:06 VINDEXUS S.A.: Powołanie osób nadzorujących
10:43  brak uprawnień Vindexus wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję
10:37 VINDEXUS S.A.: Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy PrawMajątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 6 lipca 2020 roku o wypłacie dywidendy
10:02 VINDEXUS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. w dniu 6 lipca 2020 roku.
15/06/20 17:21 VINDEXUS S.A.: Rezygnacja członka rady nadzorczej
13/06/20 22:38 VINDEXUS S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 lipca 2020 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza
08/06/20 22:51 VINDEXUS S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
22:38 VINDEXUS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
04/06/20 21:53 VINDEXUS S.A.: VINDEXUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/20 16:06 VINDEXUS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
20/04/20 22:58 VINDEXUS S.A.: VINDEXUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:37  brak uprawnień Vindexus chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję
20:24 VINDEXUS S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy.
08/04/20 17:30 VINDEXUS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
06/04/20 12:16 VINDEXUS S.A.: Informacja o potencjalnym wpływie pandemii COVID-19 na działalność grupy kapitałowej GPM Vindexus S.A.
04/04/20 14:03 VINDEXUS S.A.: zmiana warunków emisji obligacji serii B2
13:55 VINDEXUS S.A.: przedterminowy wykup części obligacji serii A2
20/03/20 11:57 VINDEXUS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K i L do obrotu
19/03/20 19:44  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii K i L spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" SA
15/03/20 11:33 VINDEXUS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
05/02/20 11:17 VINDEXUS S.A.: Informacja o spłatach z posiadanych portfeli wierzytelności do dnia 31 grudnia 2019 roku.
28/01/20 10:41 VINDEXUS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
18/12/19 13:21 VINDEXUS S.A.: Oświadczenie KDPW o rejestracji akcji serii L Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
22/11/19 19:02 VINDEXUS S.A.: VINDEXUS S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/11/19 16:43 VINDEXUS S.A.: Transakcje na akcjach spółki.
18/11/19 12:28 VINDEXUS S.A.: Zmina terminu publikacji raporti okresowego.
25/10/19 07:54 VINDEXUS S.A.: Informacja o zakupach nowych portfeli wierzytelności w okresie .01.2019 - 30.09.2019
24/10/19 14:47 VINDEXUS S.A.: Informacja o spłatach z posiadanych portfeli wierzytelności do dnia 30 września 2019 roku.
« następne poprzednie »