Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 18:05
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

16/11/20 20:40 brak uprawnień UNITED SA (15/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy Spółki United S.A. za III kwartał 2020 roku- korekta.
17:33 brak uprawnień UNITED SA (14/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy Spółki United S.A. za III kwartał 2020 roku.
15/11/20 22:47 UNITED S.A.: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy United S.A. do złożenia dokumentów akcji.
16/10/20 21:59 UNITED S.A.: Drugie wezwanie Akcjonariuszy United S.A. do złożenia dokumentów akcji.
30/09/20 13:57 UNITED S.A.: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy United S.A. do złożenia dokumentów akcji.
10/09/20 22:49 UNITED S.A.: Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie.
08/09/20 13:20 UNITED S.A.: Informacja o planowanym przekształceniu spółki zależnej Emitenta
03/09/20 21:33 UNITED S.A.: Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie.
14/08/20 17:18 brak uprawnień UNITED SA (13/2020) Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2020 r.
05/08/20 09:24 brak uprawnień UNITED SA (12/2020) Podpisanie umowy z Animatorem Rynku.
04/08/20 18:58 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki UNITED S.A. na rynku NewConnect
02/07/20 21:59 brak uprawnień UNITED SA (11/2020) Powołanie Zarządu Emitenta i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu.
01/07/20 21:22 brak uprawnień UNITED SA (10/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu.
09:42 UNITED S.A.: Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej.
24/06/20 23:54 brak uprawnień UNITED SA (9/2020) Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki.
23:40 UNITED S.A.: Zawarcie transakcji przez osobę blisko związaną.
23:22 UNITED S.A.: Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej.
21:59 UNITED S.A.: Lista Akcjonariuszy Spółki posiadających powyżej 5% na WZA w dniu 23.06.2020 r.
23/06/20 21:52 brak uprawnień UNITED SA (8/2020) Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez ZWZ w dniu 23.06.2020 r.
21:02 brak uprawnień UNITED SA (7/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
20:59 brak uprawnień UNITED SA (6/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2020 roku.
27/05/20 15:06 brak uprawnień UNITED SA (5/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23.06.2020 r.
15/05/20 18:01 brak uprawnień UNITED SA (4/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2020 r.
20/03/20 21:20 brak uprawnień UNITED SA (3/2020) Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej United S.A.
21:11 brak uprawnień UNITED SA (2/2020) Jednostkowy raport roczny Spółki United S.A. za 2019 rok.
30/01/20 17:28 brak uprawnień UNITED SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów w 2020 roku.
14/11/19 14:53 brak uprawnień UNITED SA (13/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku.
04/10/19 19:36 brak uprawnień GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki UNITED SA na rynku NewConnect
26/09/19 20:02 brak uprawnień UNITED SA (12/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.
04/09/19 17:26 brak uprawnień NOT FOR RELEASE OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE UNLAWFUL.
« następne poprzednie »