Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.08.03, godz. 12:00
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

17/07/20 14:31 UNIMA 2000 S.A: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12:07  brak uprawnień UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SA (1/2020) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na WZA
28/05/20 17:06 UNIMA 2000 S.A: UNIMA 2000 S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/05/20 13:00 UNIMA 2000 S.A: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
13/05/20 14:04 UNIMA 2000 S.A: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
07/05/20 11:21 UNIMA 2000 S.A: Aneks do znaczącej umowy
29/04/20 17:10 UNIMA 2000 S.A: UNIMA 2000 S.A formularz raportu rocznego
17:05 UNIMA 2000 S.A: UNIMA 2000 S.A formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21/04/20 17:01 UNIMA 2000 S.A: Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta
16/04/20 16:07 UNIMA 2000 S.A: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019
18/03/20 13:48 UNIMA 2000 S.A: Informacja o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na wyniki i działalność Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 roku
04/02/20 15:10 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie znaczącej umowy
31/01/20 13:42 UNIMA 2000 S.A: Aneks do znaczącej umowy
28/01/20 13:12 UNIMA 2000 S.A: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
20/11/19 17:14 UNIMA 2000 S.A: UNIMA 2000 S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/09/19 17:10 UNIMA 2000 S.A: UNIMA 2000 S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/09/19 17:40 UNIMA 2000 S.A: Odwołanie Członka Zarządu
05/09/19 12:03 UNIMA 2000 S.A: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
22/08/19 13:51 UNIMA 2000 S.A: Aneks do znaczącej umowy
07/08/19 12:44 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie znaczącej umowy
22/07/19 16:01 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie znaczącej umowy
15/07/19 15:26 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie znaczącej umowy
19/06/19 14:58 UNIMA 2000 S.A: Aneks do znaczącej umowy
18/06/19 15:11 UNIMA 2000 S.A: Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 18 czerwca 2019 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ
15:06 UNIMA 2000 S.A: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2019 r.
03/06/19 10:46 UNIMA 2000 S.A: Aneks do znaczącej umowy
22/05/19 14:54  brak uprawnień UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SA (1/2019) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na WZA
13:53 UNIMA 2000 S.A: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20/05/19 17:06 UNIMA 2000 S.A: UNIMA 2000 S.A formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13:10 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie znaczącej umowy
« następne poprzednie »