Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.23, godz. 23:25
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

17/11/20 00:38 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/11/20 18:17 ULMA Construccion SA: REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU EMITENTA
14/10/20 17:17  brak uprawnień Zysk netto Ulmy po trzech kwartałach wyniósł 15,9 mln zł, spadek o 46,8 proc. rdr - szacunki
17:07 ULMA Construccion SA: WSTĘPNE SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. ZA III KWARTAŁY 2020 R.
17/09/20 05:43 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/09/20 15:28 ULMA Construccion SA: Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
30/07/20 12:11 ULMA Construccion SA: Zawarcie znaczącej umowy
28/07/20 11:47 ULMA Construccion SA: Zgoda Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie udzielenia przez Spółkę pożyczki
15/07/20 15:45  brak uprawnień Ulma szacuje zysk netto w I półr. na 8,7 mln zł, spadek rdr o 55,7 proc.
15:23 ULMA Construccion SA: WSTĘPNE SZACUNKI WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH I OPERACYJNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
22/06/20 15:56 ULMA Construccion SA: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
09/06/20 15:59 ULMA Construccion SA: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
14/05/20 00:45 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/05/20 13:13 ULMA Construccion SA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 6 maja 2020 r.
13:11  brak uprawnień Ulma wypłaci 2,6 zł dywidendy na akcję
13:07 ULMA Construccion SA: Wypłata dywidendy
13:05 ULMA Construccion SA: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
28/04/20 13:46 ULMA Construccion SA: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
16/04/20 07:30  brak uprawnień Przed sesją (Konrad Ryczko)
15/04/20 17:21  brak uprawnień Ulma szacuje zysk netto w I kw. na 3,95 mln zł, spadek o 49 proc. rok do roku
17:00 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I kwartał 2020 r.
09/04/20 16:19  brak uprawnień Przychody Ulmy Construccion w I półroczu mogą spaść o 20 proc. rdr - szacunki
15:50 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki przychodów oraz aktualizacja informacji na temat wpływu epidemii COVID-19 na sytuację Emitenta oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A.
06/04/20 17:41 ULMA Construccion SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019
31/03/20 17:14 ULMA Construccion SA: Opinia Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy 2019
14:52  brak uprawnień Ulma chce wypłacić 2,6 zł dywidendy na akcję
14:42 ULMA Construccion SA: Rekomendacja Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019
24/03/20 07:36  brak uprawnień Ulma Construccion miała w 2019 r. 46,2 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami
02:59 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
02:56 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz raportu rocznego
« następne poprzednie »