Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.27, godz. 14:57
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

26/11/20 21:04  brak uprawnień Portfel zamówień Trakcji na koniec września wynosił 2,8 mld zł
17:18 TRAKCJA S.A.: TRAKCJA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/20 17:55 TRAKCJA S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
05/11/20 18:13  brak uprawnień Trakcja zawarła ugodę dot. rozbudowy drogi w Kujawsko ? Pomorskim
23/10/20 20:56  brak uprawnień Portfel zamówień Trakcji na koniec sierpnia wynosił 1,99 mld zł
20:04 TRAKCJA S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 roku
19/10/20 14:06 TRAKCJA S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
08/10/20 15:09  brak uprawnień TRAKCJA SA (1/2020) Trakcja Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
30/09/20 22:43 TRAKCJA S.A.: Zmiana w zakresie istotnej umowy finansowania
25/09/20 11:54 TRAKCJA S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
21/09/20 16:29 TRAKCJA S.A.: Dalsze działania Spółki podejmowane w obliczu pandemii - aktualizacja informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 na sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej
16/09/20 19:07  brak uprawnień Portfel zamówień Trakcji na koniec czerwca wynosił 3,2 mld zł
18:39 TRAKCJA S.A.: TRAKCJA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
05/08/20 18:37 TRAKCJA S.A.: Zmiana warunków Emisji Obligacji Serii F
29/07/20 16:08 TRAKCJA PRKiI S.A.: Nowa firma Spółki - Trakcja Spółka Akcyjna - rejestracja zmian Statutu Spółki
30/06/20 16:16 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze
16:15 TRAKCJA PRKiI S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
08/06/20 18:52 TRAKCJA PRKiI S.A.: Wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku wraz z projektem uchwały na wniosek Akcjonariusza
04/06/20 16:59  brak uprawnień Trakcja ma kontrakt na przebudowę ronda za 25,17 mln euro netto
16:52 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai
03/06/20 19:06 TRAKCJA PRKiI S.A.: Korekta w zakresie tytułu raportu nr 19/2020 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:40 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał
26/05/20 19:13  brak uprawnień Portfel zamówień Trakcji na koniec marca wynosił 2,96 mld zł
18:58  brak uprawnień Wyniki Trakcji w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
18:50 TRAKCJA PRKiI S.A.: TRAKCJA PRKiI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/20 18:33 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69b ustawy o ofercie
09/05/20 11:12  brak uprawnień Trakcja ma kontrakt na budowę mostów za 56,7 mln zł netto
10:47 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zawarciu umowy - w sektorze budowy mostów
08/05/20 17:37 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69b ustawy o ofercie
16:59 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
« następne poprzednie »