Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.11.14, godz. 04:05
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

13/11/19 16:32 TRAKCJA PRKiI S.A.: Znaczne pakiety akcji - korekta zawiadomienia dokonana przez akcjonariusza
08/11/19 08:46 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 roku
07/11/19 13:23  brak uprawnień ARP ma 6,98 proc. głosów na walnym Trakcji
13:04 TRAKCJA PRKiI S.A.: Znaczne pakiety akcji
06/11/19 14:54 TRAKCJA PRKiI S.A.: Znaczne pakiety akcji
14:52 TRAKCJA PRKiI S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji serii B Spółki
31/10/19 19:23 TRAKCJA PRKiI S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki
19:07  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii B spółki TRAKCJA PRKII SA
25/10/19 21:44 TRAKCJA PRKiI S.A.: Warunkowa rejestracja praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
23/10/19 22:50 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C
14:32  brak uprawnień Trakcja chce zwiększyć wartość portfela zamówień; aktywność za granicą może wzrosnąć
11/10/19 23:14 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
TRAKCJA PRKiI S.A.: Wejście w życie umowy dotyczącej ograniczenia rozporządzania akcjami oraz zawarcie umowy dotyczącej prawa pierwszeństwa
16:21  brak uprawnień Konsorcjum z Trakcją wykona prace na linii kolejowej za 398,3 mln zł
16:11 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zawarciu umowy
01:06 TRAKCJA PRKiI S.A.: Wejście w życie dokumentacji dotyczącej finansowania długoterminowego
10/10/19 22:27 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji serii B oraz akcji serii C
19:31  brak uprawnień Trakcja ma umowę z PKP PLK o wartości 349,2 mln zł netto
19:10 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zawarciu umowy
13:25 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o powołaniu na stanowisko Członka Zarządu
08/10/19 07:22  brak uprawnień Emisja Trakcji wyniesie 24.771.519 akcji imiennych serii C
07/10/19 23:57 TRAKCJA PRKiI S.A.: Ustalenie przez Zarząd liczby akcji oferowanych oraz zawarcie aneksu do umowy o plasowanie
04/10/19 08:35  brak uprawnień Trakcja rozpoczyna ofertę prywatną; budowa księgi popytu potrwa do 7 X
08:15 TRAKCJA PRKiI S.A.: Subskrypcja i oferta akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C akcji oraz zawarcie przez Spółkę umowy o plasowanie akcji serii B oraz akcji serii C
01:01 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawarcie umowy krótkoterminowej pożyczki podporządkowanej
01/10/19 20:19 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o realizacji umowy sprzedaży spółki z Grupy Kapitałowej Trakcja oraz przeniesieniu praw i obowiązków
27/09/19 20:53 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawarcie szeregu umów dotyczących finansowania długoterminowego oraz zmiany dokumentacji finansowania pomostowego
17:19 TRAKCJA PRKiI S.A.: Rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki
12:55  brak uprawnień Walne zgromadzenie Trakcji podjęło uchwałę ws. emisji akcji
12:33 TRAKCJA PRKiI S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - znaczący akcjonariusze
« następne poprzednie »