Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.08.09, godz. 18:46
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

05/08/20 18:37 TRAKCJA S.A.: Zmiana warunków Emisji Obligacji Serii F
29/07/20 16:08 TRAKCJA PRKiI S.A.: Nowa firma Spółki - Trakcja Spółka Akcyjna - rejestracja zmian Statutu Spółki
30/06/20 16:16 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze
16:15 TRAKCJA PRKiI S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
08/06/20 18:52 TRAKCJA PRKiI S.A.: Wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku wraz z projektem uchwały na wniosek Akcjonariusza
04/06/20 16:59  brak uprawnień Trakcja ma kontrakt na przebudowę ronda za 25,17 mln euro netto
16:52 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai
03/06/20 19:06 TRAKCJA PRKiI S.A.: Korekta w zakresie tytułu raportu nr 19/2020 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:40 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. wraz z projektami uchwał
26/05/20 19:13  brak uprawnień Portfel zamówień Trakcji na koniec marca wynosił 2,96 mld zł
18:58  brak uprawnień Wyniki Trakcji w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
18:50 TRAKCJA PRKiI S.A.: TRAKCJA PRKiI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/20 18:33 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69b ustawy o ofercie
09/05/20 11:12  brak uprawnień Trakcja ma kontrakt na budowę mostów za 56,7 mln zł netto
10:47 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zawarciu umowy - w sektorze budowy mostów
08/05/20 17:37 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69b ustawy o ofercie
16:59 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
15:55 TRAKCJA PRKiI S.A.: Dojście do skutku emisji obligacji serii F i G i dokonanie ich przydziału
07/05/20 20:08 TRAKCJA PRKiI S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 13 czerwca 2019 r.
04/05/20 17:33 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną AB Kauno tiltai
30/04/20 00:03 TRAKCJA PRKiI S.A.: Ustalenie warunków Emisji Obligacji Serii F i Serii G zamiennych na akcje serii D
22/04/20 22:07 TRAKCJA PRKiI S.A.: TRAKCJA PRKiI S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22:06 TRAKCJA PRKiI S.A.: TRAKCJA PRKiI S.A. formularz raportu rocznego
22:04 TRAKCJA PRKiI S.A.: Korekta Raportu Rocznego za rok 2019 oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej za rok 2019 - uzupełnienie o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych.
00:08 TRAKCJA PRKiI S.A.: TRAKCJA PRKiI S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
00:02 TRAKCJA PRKiI S.A.: TRAKCJA PRKiI S.A. formularz raportu rocznego
06/04/20 18:35  brak uprawnień Trakcja obniży o 10 proc. wynagrodzenia; liczy na ok. 1,8 mln zł oszczędności miesięcznie
18:17 TRAKCJA PRKiI S.A.: Aktualizacja informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 na sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej
18/03/20 18:42  brak uprawnień Trakcja utworzy odpisy, które obniżą wynik grupy za 2019 r. o 138,2 mln zł
18:21 TRAKCJA PRKiI S.A.: Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o utworzeniu odpisów aktualizujących
« następne poprzednie »