Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.25, godz. 18:40
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

13/11/20 14:22 TOYA S.A.: Wypłata dywidendy
12/11/20 15:23 TOYA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
05/11/20 17:23 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/10/20 18:22 TOYA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
24/09/20 13:41 TOYA S.A.: Aneks z dnia 24 września 2020 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr 09/030/19/Z/VV
16/09/20 07:45 TOYA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
14/09/20 14:48 TOYA S.A.: Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
08/09/20 14:17 TOYA S.A.: Powołanie Członków Zarządu TOYA S.A.
14:07 TOYA S.A.: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu
13:59 TOYA S.A.: Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny
04/09/20 09:46 TOYA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 31 sierpnia 2020
31/08/20 18:53 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 31 sierpnia 2020 r.
18:29 TOYA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 31 sierpnia 2020 r.
15:54 TOYA S.A.: Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
15:45  brak uprawnień Toya wypłaci 0,80 zł dywidendy na akcję
15:35 TOYA S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 rok.
15:07 TOYA S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej TOYA S.A.
28/08/20 14:30 TOYA S.A.: Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
27/08/20 17:39 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/08/20 11:24  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Toya do 8 zł, a rekomendację do "kupuj"
25/08/20 16:22 TOYA S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
24/08/20 17:15 TOYA S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
21/08/20 13:42 TOYA S.A.: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
20/08/20 22:32  brak uprawnień Rockbridge TFI chce, by Toya wypłaciła 0,80 zł dywidendy na akcję
22:11 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał, zgłoszonych przez Akcjonariusza, dotyczących sprawy wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
17/08/20 17:22 TOYA S.A.: Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: "Emitent lub Jednostka Dominująca") o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2020r.
21/07/20 15:30 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 31 sierpnia 2020, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
14:23 TOYA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 sierpnia 2020r.
20/07/20 13:08 TOYA S.A.: Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.
13/07/20 22:15  brak uprawnień Zarząd spółki Toya rekomenduje 0,38 zł dywidendy na akcję
« następne poprzednie »