Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.23, godz. 17:17
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

06/09/19 15:55 TESGAS S.A.: Powiadomienie o transakcjach zbycia akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
30/08/19 07:42 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/07/19 15:33 TESGAS S.A.: Informacja o podpisaniu umów kredytowych
24/07/19 15:30 TESGAS S.A.: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej TESGAS S.A.
19/07/19 14:16 TESGAS S.A.: Korekta powiadomienie o transakcjach zbycia akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
18/07/19 11:55 TESGAS S.A.: Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/07/19 13:13 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych
27/06/19 11:19 TESGAS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 26.06.2019 r.
09:56 TESGAS S.A.: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. w dniu 26.06.2019 r.
08:51 TESGAS S.A.: Korekta numeracji raportu bieżącego 14/2019 z dnia 26 czerwca 2019
26/06/19 22:44 TESGAS S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej
21/06/19 14:31 TESGAS S.A.: Kandydatury na członka Rady Nadzorczej
31/05/19 15:17 TESGAS S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku
15:08 TESGAS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
17/05/19 16:41 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z OGP GAZ-SYSTEM S.A.
09:52  brak uprawnień Portfel zamówień Tesgasu na 2019-20 wynosi 123 mln zł
08:29 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/19 10:22 TESGAS S.A.: Zawarcie przez TESGAS S.A. umów ze spółkami z Grupy Kapitałowej ROVER ALCISA SA
04/04/19 08:30 TESGAS S.A.: Zawarcie przez TESGAS S.A. umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
22/03/19 08:35 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
08:31 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz raportu rocznego
28/02/19 16:58 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z IDS-BUD S.A.
22/02/19 16:21 TESGAS S.A.: Zawarcie przez TESGAS szeregu umów z Millennium Leasing Sp. z o.o.
15/02/19 10:07 TESGAS S.A.: Zawarcie przez spółkę TESGAS szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej KGHM
31/01/19 14:42 TESGAS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za rok 2018
17/01/19 13:12 TESGAS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
02/01/19 14:40 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z MTM "NOWUM" Sp. z o.o.
05/12/18 11:56 TESGAS S.A.: Nabycie udziałów w spółce zależnej
23/11/18 09:48 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
21/11/18 15:50 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy na linię na gwarancje bankowe
« następne poprzednie »