Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.07.10, godz. 11:04
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

06/07/20 14:58 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksów do umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych
30/06/20 15:36 TESGAS S.A.: Kandydatura na członka Rady Nadzorczej
24/06/20 15:41 TESGAS S.A.: Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zakończenie postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty
09:26 TESGAS S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. zwołane na dzień 21 lipca 2020 roku
09:19 TESGAS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
17/06/20 22:19 TESGAS S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku
14:46 TESGAS S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku
14:18 TESGAS S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki TESGAS S.A.
22/05/20 00:07 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/05/20 16:57 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z PSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Opolu
15/05/20 14:45 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z PSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Kielcach
14/05/20 16:11 TESGAS S.A.: Otrzymanie decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie przyznania subwencji finansowej
08/05/20 15:18 TESGAS S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2020r.
05/05/20 13:57 TESGAS S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
17/04/20 15:51 TESGAS S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
02/04/20 14:24 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksy do umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej
01/04/20 16:00 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z OGP Gaz-System S.A.
31/03/20 15:18 TESGAS S.A.: Podpisanie umowy znaczącej z OGP Gaz-System S.A.
30/03/20 13:07 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
10:53 TESGAS S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.
27/03/20 19:52 TESGAS S.A.: Korekta Informacji z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym
19:42 TESGAS S.A.: Korekta Informacji z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym
19:27 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:25 TESGAS S.A.: TESGAS S.A. formularz raportu rocznego
26/03/20 15:49 TESGAS S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
20/03/20 12:58 TESGAS S.A.: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym
11/03/20 15:03 TESGAS S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego TESGAS S.A. za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego GK TESGAS za rok 2019
03/03/20 14:02 TESGAS S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
28/02/20 16:13 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej ze spółka Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
15:16 TESGAS S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytu obrotowego w odnawialnej linii kredytowej
« następne poprzednie »