Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.04, godz. 06:58
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

12/06/20 18:51 SYGNITY: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
17:39 SYGNITY: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę fizyczną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
10/06/20 18:17 SYGNITY: SYGNITY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
08/06/20 16:50 SYGNITY: Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
27/05/20 16:07 SYGNITY: Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2020 roku
25/05/20 17:43 SYGNITY: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 maja 2020 roku
21/05/20 09:10 SYGNITY: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.
29/04/20 14:57 SYGNITY: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu półrocznego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał w roku obrotowym 2019/2020
28/04/20 20:20 SYGNITY: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
30/03/20 21:16 SYGNITY: Aktualizacja informacji nt. realizacji Umowy Restrukturyzacyjnej
25/03/20 11:05 SYGNITY: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A., zwołanego na dzień 26 marca 2020 roku
22/03/20 22:54 SYGNITY: Aktualizacja informacji nt. spółki zależnej Geomar
28/02/20 18:51  brak uprawnień Sygnity chce w kolejnych kwartałach poprawiać wyniki i sytuację bilansową
17:53 SYGNITY: SYGNITY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:31 SYGNITY: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
27/02/20 14:27 SYGNITY: Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Zagranicznych
12/02/20 17:42 SYGNITY: Zawarcie umowy z Narodowym Bankiem Polskim
30/12/19 16:49 SYGNITY: Zawarcie umowy z PGE Dystrybucja S.A.
23/12/19 13:31 SYGNITY: Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 grudnia 2019 roku
20/12/19 18:32 SYGNITY: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 20 grudnia 2019 roku
18:19 SYGNITY: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. na nowe kadencje
18/12/19 23:40  brak uprawnień Grupa Sygnity miała 18,5 mln zł zysku netto w roku finansowym 2018/19
22:23 SYGNITY: SYGNITY formularz raportu rocznego
22:14 SYGNITY: SYGNITY formularz skonsolidowanego raportu rocznego
16/12/19 16:21 SYGNITY: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii Z i AA
13/12/19 13:45 SYGNITY: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii Z i AA Spółki
12:37  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii Z i AA spółki SYGNITY SA
04/12/19 15:54 SYGNITY: Warunkowa rejestracja akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
21/11/19 16:50 SYGNITY: Aktualizacja informacji nt. powołania Prezesa Zarządu Sygnity S.A.
08/11/19 18:56 SYGNITY: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
« następne poprzednie »