Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.02.29, godz. 10:31
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

21/02/20 14:20 STOPPOINT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STOPPOINT S.A., które odbyło się w dniu 21 lutego 2020 roku
13:59 brak uprawnień STOPPOINT SA (7/2020) Zmiany Statutu Spółki dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lutego 2020 r.
13:40 brak uprawnień STOPPOINT SA (6/2020) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
13:26 brak uprawnień STOPPOINT SA (5/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. w dniu 21 lutego 2020 r.
14/02/20 18:50 brak uprawnień STOPPOINT SA (4/2020) Raport kwartalny Stoppoint S.A. za IV kwartał 2019 roku
04/02/20 16:21 brak uprawnień STOPPOINT SA (3/2020) Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok 2019 i rok 2020.
22/01/20 19:54 brak uprawnień STOPPOINT SA (2/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2020 r.
19:41 STOPPOINT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 lutego 2020 r.
19:29 STOPPOINT S.A.: Umowa utworzenia konsorcjum dla rozwoju technologii dla branży e-commerce
19:10 STOPPOINT S.A.: Podpisanie umowy
18:43 STOPPOINT S.A.: Podpisanie umowy licencyjnej
21/01/20 19:21 brak uprawnień STOPPOINT SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
15/01/20 10:57 STOPPOINT S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
10:47 STOPPOINT S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
14/01/20 16:41 STOPPOINT S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STOPPOINT S.A.
10/12/19 15:04 STOPPOINT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STOPPOINT S.A., które odbyło się w dniu 10 grudnia 2019 roku
14:53 brak uprawnień STOPPOINT SA (19/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej STOPPOINT S.A.
14:44 brak uprawnień STOPPOINT SA (18/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A.
06/12/19 12:11 brak uprawnień STOPPOINT SA (17/2019) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem STOPPOINT S.A.
14/11/19 13:48 brak uprawnień STOPPOINT SA (16/2019) Raport kwartalny Stoppoint S.A. za III kwartał 2019 roku
13/11/19 15:20 STOPPOINT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STOPPOINT S.A., które odbyło się w dniu 13 listopada 2019 roku
15:05 brak uprawnień STOPPOINT SA (15/2019) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki STOPPOINT S.A. oraz informacja o uchwałach podjętych przed przerwą
18/10/19 17:04 STOPPOINT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
16:42 brak uprawnień STOPPOINT SA (14/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
26/09/19 12:58 STOPPOINT S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STOPPOINT S.A.
24/09/19 16:49 STOPPOINT S.A.: Zawarcie umowy sprzedazy akcji Emitenta
15:56 STOPPOINT S.A.: Wypowiedzenie umowy porozumienia
14/08/19 16:11 brak uprawnień STOPPOINT SA (13/2019) Raport kwartalny Stoppoint S.A. za II kwartał 2019 roku
26/06/19 16:08 STOPPOINT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STOPPOINT S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku
24/06/19 14:07 brak uprawnień STOPPOINT SA (12/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A.
« następne poprzednie »