Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.17, godz. 02:19
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

12/09/19 18:45 STELMET S.A.: Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Stelmet S.A.
17:24  brak uprawnień Stanisław Bieńkowski wzywa do sprzedaży 29.084.435 akcji Stelmetu po cenie 7,74 zł/szt
17:22  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji STELMET SA
08:52  brak uprawnień Stanisław Bieńkowski zamierza ogłosić wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji Stelmetu
11/09/19 22:48 STELMET S.A.: Pismo w sprawie zamiaru ogłoszenia wezwania przez Pana Stanisława Bieńkowskiego
20:50 STELMET S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
30/08/19 11:24  brak uprawnień Stelmet oczekuje wzrostu przychodów w roku obrotowym 2018/2019
29/08/19 19:21 STELMET S.A.: STELMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:52 STELMET S.A.: STELMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/08/19 19:32 STELMET S.A.: Korekta załącznika do informacji nt. wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały roku obrotowego 2018/2019
17:24  brak uprawnień Grupa Stelmet szacuje, że jej zysk netto po 3 kw. '18/'19 wzrósł 6 proc. rdr do 17,4 mln zł
17:02 STELMET S.A.: Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały roku obrotowego 2018/2019
14/08/19 13:46 STELMET S.A.: Udzielenie poręczenia przez Emitenta za zobowiązania spółki zależnej
12/08/19 16:29 STELMET S.A.: Zawarcie pomiędzy bankiem PKO BP S.A. a spółką zależną aneksu określającego zasady przedłużenia współpracy w zakresie korzystania z produktów bankowych i warunkowego podwyższenia limitu kredytowego
28/06/19 11:01  brak uprawnień Stelmet oczekuje utrzymania presji kosztowej w kolejnych kwartałach
27/06/19 19:58 STELMET S.A.: STELMET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/06/19 11:25 STELMET S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Stelmet S.A.
21/06/19 19:58  brak uprawnień Stelmet po I półroczu 18/19 miał 263,3 mln zł przychodów i 3,5 mln zł straty netto
19:15 STELMET S.A.: Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze roku obrotowego 2018/2019
28/05/19 18:34 STELMET S.A.: Zawarcie z bankiem mBank S.A. pakietu dokumentów określających zasady współpracy w zakresie korzystania z produktów bankowych
27/05/19 14:31 STELMET S.A.: Zawarcie z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. pakietu dokumentów określających zasady współpracy w zakresie korzystania z produktów bankowych
20/05/19 11:07 STELMET S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
13/05/19 13:03 STELMET S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
06/05/19 12:43 STELMET S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
23/04/19 10:44 STELMET S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
15/04/19 09:42 STELMET S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Stelmet S.A.
01/04/19 13:51 STELMET S.A.: Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych do Rady Nadzorczej Stelmet S.A.
27/03/19 22:20 STELMET S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STELMET S.A.
22:14 STELMET S.A.: Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
22:04 STELMET S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
« następne poprzednie »