Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.26, godz. 13:56
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

20/11/20 07:35 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/09/20 07:34 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/20 10:26 STALPROFIL S.A.: Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego STALPROFIL S.A. za I półrocze 2020 roku
09:11 STALPROFIL S.A.: Stanowisko Zarządu odnoście błędnych informacji dotyczących wyników Spółki zamieszczonych w mediach internetowych
24/07/20 11:34 STALPROFIL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. Umowy dotyczącej dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
14/07/20 12:30 STALPROFIL S.A.: Zawarcie przez konsorcjum firm z udziałem spółki zależnej Izostal S.A. umowy na dostawy rur oraz łuków na rzecz PERN S.A.
01/07/20 14:55 STALPROFIL S.A.: Wybór oferty spółki zależnej Izostal S.A. na realizację dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
14:49  brak uprawnień Oferta Izostalu za 35,5 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu
30/06/20 12:51 STALPROFIL S.A.: Informacja o złożeniu przez spółkę zależną Izostal S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
26/06/20 10:54 STALPROFIL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ STALPROFIL SA w dniu 25.06.2020r.
25/06/20 14:53  brak uprawnień Stalprofil wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję
14:49 STALPROFIL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.
14:45 STALPROFIL S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. na następną kadencję
14:43 STALPROFIL S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. o wypłacie dywidendy za rok 2019
24/06/20 12:34 STALPROFIL S.A.: Informacja o kwalifikacji oferty Konsorcjum z udziałem spółki zależnej Izostal S.A na realizację dostaw rur oraz łuków na rzecz PERN S.A.
17/06/20 12:14 STALPROFIL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. umowy na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
27/05/20 09:21 STALPROFIL S.A.: Wybór oferty spółki zależnej Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
22/05/20 11:13  brak uprawnień STALPROFIL SA (2/2020) Podjęcie decyzji o transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.
08:46 STALPROFIL S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. zwołanego na 25 czerwca 2020r
08:43 STALPROFIL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.
07:25 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/05/20 13:39  brak uprawnień Oferta Izostalu za 45,9 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu
13:33 STALPROFIL S.A.: Informacja o złożeniu przez spółkę zależną IZOSTAL S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
30/04/20 14:05 STALPROFIL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
20/04/20 12:12  brak uprawnień STALPROFIL SA (1/2020) Stalprofil Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
11:12 STALPROFIL S.A.: Wybór oferty spółki zależnej Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
09:11  brak uprawnień Stalprofil planuje nakłady inwestycyjne na poziomie 18,5 mln zł w 2020 roku
07:58 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:55 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz raportu rocznego
17/04/20 13:07 STALPROFIL S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2019.
« następne poprzednie »