Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.07.11, godz. 18:30
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

06/07/20 17:03 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji
29/06/20 15:30 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2018 r.
14:30 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji
26/06/20 17:02 STALEXPORT AUTOSTRADY: Informacje uzupełniające dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2020 roku
25/06/20 12:32 STALEXPORT AUTOSTRADY: Przebudowa odwodnienia autostrady A4 - Część IV
23/06/20 15:30 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji
14:12 STALEXPORT AUTOSTRADY: Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o utrzymaniu w mocy postanowienia o odmowie wydania Stalexport Autostrada Małopolska S.A. interpretacji indywidualnej w sprawie płatności na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
19/06/20 16:47 STALEXPORT AUTOSTRADY: Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2020 roku
16:29 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
15/06/20 14:14 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji
12/06/20 15:44 STALEXPORT AUTOSTRADY: Propozycje akcjonariusza odnośnie liczebności Rady Nadzorczej oraz kandydatur do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
10/06/20 16:23 STALEXPORT AUTOSTRADY: Przedłużenie terminu obowiązywania preferencyjnych stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków dla płatności automatycznych tj. elektronicznego poboru opłat A4Go i Telepass oraz dla videotollingu
08/06/20 14:44 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji
01/06/20 12:35 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji
28/05/20 15:00 STALEXPORT AUTOSTRADY: Zmiana uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019
25/05/20 16:09 STALEXPORT AUTOSTRADY: Postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o utrzymaniu w mocy postanowienia o odmowie wydania Stalexport Autostrada Małopolska S.A. interpretacji indywidualnej w sprawie płatności na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
12:33 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji
22/05/20 17:09 STALEXPORT AUTOSTRADY: STALEXPORT AUTOSTRADY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:25 STALEXPORT AUTOSTRADY: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 19 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18/05/20 13:20 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji
11/05/20 12:03 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji
08/05/20 11:41  brak uprawnień Zysk netto Stalexportu Autostrady w I kw. wzrósł do 30,4 mln zł z 3,7 mln zł rok wcześniej - szacunki
11:12 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2020 roku (kończący się 31 marca 2020 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2020 roku.
04/05/20 12:35 STALEXPORT AUTOSTRADY: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 1 kwartał 2020 roku.
12:14 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji
27/04/20 15:32 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji
20/04/20 12:00 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji
14/04/20 13:49 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji
06/04/20 13:16 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji
30/03/20 16:28 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. - aktualizacja informacji
« następne poprzednie »