Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.21, godz. 04:25
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

01/08/19 08:49  brak uprawnień Przychody Stalexport Autostrady z poboru opłat w I półroczu wzrosły o 5 proc.
08:00 STALEXPORT AUTOSTRADY: STALEXPORT AUTOSTRADY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/07/19 13:18 STALEXPORT AUTOSTRADY: Planowane czynności mające na celu obniżenie kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.
18/07/19 11:09 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2019 roku (kończący się 30 czerwca 2019 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2019 roku
09/07/19 13:20 STALEXPORT AUTOSTRADY: Kontrakt na przebudowę odwodnienia
15/05/19 15:06 STALEXPORT AUTOSTRADY: Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 kwietnia 2019 roku (informacje uzupełniające)
09/05/19 17:08 STALEXPORT AUTOSTRADY: STALEXPORT AUTOSTRADY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/19 11:02  brak uprawnień Stalexport Autostrady miał w I kw. 3,68 mln zł zysku netto, poniżej oczekiwań - szacunki
10:37 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2019 roku (kończący się 31 marca 2019 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2019 roku.
26/04/19 12:28 STALEXPORT AUTOSTRADY: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
23/04/19 12:30 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz opinia Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie.
03/04/19 15:26 STALEXPORT AUTOSTRADY: Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 kwietnia 2019 roku
15:12 STALEXPORT AUTOSTRADY: Liczba akcji objętych dywidendą
15:08 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. w dniu 3 kwietnia 2019 r.
21/03/19 14:50 STALEXPORT AUTOSTRADY: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIA4 S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018
18/03/19 16:10 STALEXPORT AUTOSTRADY: Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Stalexport Autoroute S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu w sprawie wypłaty dywidendy
07/03/19 16:17 STALEXPORT AUTOSTRADY: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 3 kwietnia 2019 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01/03/19 07:56 STALEXPORT AUTOSTRADY: STALEXPORT AUTOSTRADY formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:54 STALEXPORT AUTOSTRADY: STALEXPORT AUTOSTRADY formularz raportu rocznego
28/02/19 12:00 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wybór Zarządu na kolejną kadencję
11:46 STALEXPORT AUTOSTRADY: Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy
22/02/19 10:30  brak uprawnień Zarząd Stalexportu rekomenduje wypłatę 0,37 zł dywidendy na akcję
10:17 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki
14/02/19 09:54 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018, kończący się 31 grudnia 2018 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2018 roku
05/02/19 13:25 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
04/02/19 12:49 STALEXPORT AUTOSTRADY: Kontrakt na wymianę nawierzchni
30/01/19 12:57 STALEXPORT AUTOSTRADY: Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2019
15/01/19 13:18  brak uprawnień GDDKiA wyraził zgodę na podniesienie opłat za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice?Kraków
12:55 STALEXPORT AUTOSTRADY: Odpowiedź Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice - Kraków) o zmianę stawki opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 2,3,4 i 5.
20/12/18 15:11  brak uprawnień Stalexport Autostrady chce podnieść opłaty za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice?Kraków (popr.)
« następne poprzednie »