Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 22:19
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

16/11/20 14:59 brak uprawnień SPYROSOFT SA (13/2020) Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta
14:07 brak uprawnień SPYROSOFT SA (12/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020
13/11/20 11:54 SPYROSOFT S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
30/10/20 09:21 SPYROSOFT S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
16/10/20 09:31 SPYROSOFT S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
02/10/20 11:44 SPYROSOFT S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcjiDrugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
18/09/20 09:50 SPYROSOFT S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
10/09/20 22:42 SPYROSOFT S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 3/2020
17:21 SPYROSOFT S.A.: Informacja o pozytywnie zakończonej ocenie wniosku projektu Emitenta do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
14/08/20 10:45 brak uprawnień SPYROSOFT SA (11/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
31/07/20 12:23 SPYROSOFT S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
11:29 brak uprawnień SPYROSOFT SA (10/2020) Powołanie osób nadzorujących
11:21 brak uprawnień SPYROSOFT SA (9/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 lipca 2020 r.
03/07/20 14:58 brak uprawnień SPYROSOFT SA (8/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał
14:54 SPYROSOFT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał
12/06/20 08:20 brak uprawnień SPYROSOFT SA (7/2020) Raport roczny za rok 2019
22/05/20 14:51 brak uprawnień SPYROSOFT SA (6/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
13/05/20 10:33 brak uprawnień SPYROSOFT SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 roku oraz raportu rocznego za rok 2019
10/04/20 16:26 brak uprawnień SPYROSOFT SA (4/2020) Podpisanie przez emitenta umowy z firmą audytorską o badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
28/02/20 14:46 brak uprawnień Spyrosoft zadebiutował w piątek na rynku NewConnect
24/02/20 09:57 brak uprawnień Spyrosoft zadebiutuje na NewConnect 28 lutego
21/02/20 19:21 brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki SPYROSOFT SA
14/02/20 14:38 brak uprawnień SPYROSOFT SA (3/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
12/02/20 14:25 brak uprawnień SPYROSOFT SA (2/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
14:23 brak uprawnień SPYROSOFT (1/2020) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect?
07/02/20 15:17 brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii A2, B i C spółki SPYROSOFT SA
29/11/19 14:23 SPYROSOFT S.A.: Przystąpienie do systemu ESPI