Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.03, godz. 01:15
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

28/05/20 11:30 SONEL S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
26/05/20 07:33 SONEL S.A.: SONEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/04/20 17:12 SONEL S.A.: SONEL S.A. formularz raportu rocznego
17:09 SONEL S.A.: SONEL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23/03/20 15:37 SONEL S.A.: Memorandum dotyczące podmiotu zależnego Foxytech Sp. z o.o.
14:52 SONEL S.A.: Informacja Zarządu Sonel S.A. o sytuacji w firmie przekazana w związku z epidemią koronawirusa
14:50  brak uprawnień Sonel z powodu niepewności związanej z koronawirusem nie planuje wypłacić dywidendy
14:36 SONEL S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału wyniku finansowego za 2019 rok
20/02/20 15:24  brak uprawnień Sonel chce zwiększyć rentowność kapitału własnego do ponad 17 proc. - strategia '20-'22
14:47 SONEL S.A.: Przyjęcie strategii rozwoju Sonel S.A. na lata 2020-2022
14:44 SONEL S.A.: Odwołanie prokury
29/01/20 14:14 SONEL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
26/11/19 06:01 SONEL S.A.: SONEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/10/19 16:17 SONEL S.A.: Likwidacja spółki zależnej Sonel Test and Measurement
16/09/19 07:38 SONEL S.A.: SONEL S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
04/09/19 15:07 SONEL S.A.: List intencyjny w sprawie przejęcia podmiotu zależnego Foxytech
18/06/19 13:35 SONEL S.A.: Korekta numeracji raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 12-06-2019
12/06/19 15:09 SONEL S.A.: Nowy operator Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji
04/06/19 15:33 SONEL S.A.: Decyzja dotycząca rozpoczęcia likwidacji spółki zależnej Sonel Test and Measurement
28/05/19 15:03 SONEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA, które odbyło się w dniu 28 maja 2019r.
14:57  brak uprawnień Sonel wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję
SONEL S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
14:53 SONEL S.A.: Uchwały podjęte na WZA SONEL S.A., które odbyło się dnia 28.05.2019r.
14:48 SONEL S.A.: Dywidenda dla akcjonariuszy SONEL S.A.
24/05/19 07:27 SONEL S.A.: SONEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/19 15:40 SONEL S.A.: Zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej
14/05/19 17:05 SONEL S.A.: SONEL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:03 SONEL S.A.: SONEL S.A. formularz raportu rocznego
16:45 SONEL S.A.: Powołanie Zarządu SONEL S.A.
16:25 SONEL S.A.: Uzupełnienie sprawozdania z działalności Sonel S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sonel za 2018 rok w zakresie oświadczeń o stosowaniu ładu korporacyjnego
« następne poprzednie »