Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.09.16, godz. 01:59
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

04/09/19 15:07 SONEL S.A.: List intencyjny w sprawie przejęcia podmiotu zależnego Foxytech
18/06/19 13:35 SONEL S.A.: Korekta numeracji raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 12-06-2019
12/06/19 15:09 SONEL S.A.: Nowy operator Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji
04/06/19 15:33 SONEL S.A.: Decyzja dotycząca rozpoczęcia likwidacji spółki zależnej Sonel Test and Measurement
28/05/19 15:03 SONEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA, które odbyło się w dniu 28 maja 2019r.
14:57  brak uprawnień Sonel wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję
SONEL S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
14:53 SONEL S.A.: Uchwały podjęte na WZA SONEL S.A., które odbyło się dnia 28.05.2019r.
14:48 SONEL S.A.: Dywidenda dla akcjonariuszy SONEL S.A.
24/05/19 07:27 SONEL S.A.: SONEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/19 15:40 SONEL S.A.: Zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej
14/05/19 17:05 SONEL S.A.: SONEL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:03 SONEL S.A.: SONEL S.A. formularz raportu rocznego
16:45 SONEL S.A.: Powołanie Zarządu SONEL S.A.
16:25 SONEL S.A.: Uzupełnienie sprawozdania z działalności Sonel S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sonel za 2018 rok w zakresie oświadczeń o stosowaniu ładu korporacyjnego
24/04/19 11:32 SONEL S.A.: Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
19/04/19 07:50 SONEL S.A.: SONEL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:48 SONEL S.A.: SONEL S.A. formularz raportu rocznego
08/04/19 15:27  brak uprawnień Sonel chce wypłacić 0,5 zł dywidendy na akcję
15:19 SONEL S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy akcjonariuszom SONEL S.A.
25/02/19 15:00 SONEL S.A.: Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego, związanego z funkcjonowaniem spółki zależnej
30/01/19 10:03 SONEL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.
23/01/19 15:11  brak uprawnień Spółka Sonela ma umowę na 12,7 mln zł netto na dostawę liczników
14:56 SONEL S.A.: Zawarcie przez podmiot powiązany Foxytech Spółka z o.o. umowy z Tauron Dystrybucja SA na dostawę liczników
11/12/18 10:58 SONEL S.A.: Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
26/11/18 07:12 SONEL S.A.: SONEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/18 10:15 SONEL S.A.: Sptrzedaż udziałów w spółce zależnej
14/09/18 08:13 SONEL S.A.: SONEL S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
30/07/18 18:42 SONEL S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
16/07/18 10:24 SONEL S.A.: Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
« następne poprzednie »