Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.05.30, godz. 00:43
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

29/05/20 20:25 SOFTBLUE S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
20:20 SOFTBLUE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
20:15 SOFTBLUE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
19:58 SOFTBLUE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
26/05/20 18:36  brak uprawnień Softblue jest zainteresowany objęciem nowych akcji Inventionmed
18:21 SOFTBLUE S.A.: Zawarcie trójstronnego listu intencyjnego
22/05/20 17:30 SOFTBLUE S.A.: Zawarcie umowy o zachowaniu poufności
19/05/20 17:33 Komentarz po sesji: Lekkie schłodzenie po mocnym wzroście (Konrad Ryczko)
15/04/20 18:51 SOFTBLUE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
18:42 SOFTBLUE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
27/03/20 19:18 SOFTBLUE S.A.: podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: "Centrum Badawczo-Rozwojowe optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi"
13/03/20 21:20 SOFTBLUE S.A.: Podpisanie umowy o dofinansowanie na opracowanie innowacyjnej platformy konsumenckiej
11/03/20 19:13 SOFTBLUE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
10/03/20 19:27 SOFTBLUE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
09/03/20 21:40 SOFTBLUE S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
06/03/20 18:58 SOFTBLUE S.A.: Zawarcie umowy o wzajemnym zachowaniu poufności (MNDA)
06/02/20 19:57 SOFTBLUE S.A.: Zawarcie umowy dystrybucji
14/01/20 20:43 SOFTBLUE S.A.: Otrzymanie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania
23/12/19 19:59 SOFTBLUE S.A.: Informacja dot. dofinansowania Projektu: "Centrum Badawczo - Rozwojowe optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi".
19/12/19 21:19 SOFTBLUE S.A.: Podpisanie umowy o dofinansowanie na opracowanie innowacyjnego urządzenia do ewidencji danych pomiarowych
21/10/19 19:56 SOFTBLUE S.A.: Podpisanie aneksu do umowy o wydłużenie realizacji zamówienia
27/06/19 11:23 SOFTBLUE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SoftBlue S.A. z dn. 26.06.2019
31/05/19 22:11 SOFTBLUE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał
06/05/19 19:13 SOFTBLUE S.A.: Podpisanie umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Cyfryzacji
17/04/19 21:13 SOFTBLUE S.A.: Informacja o wyborze oferty SoftBlue S.A.
23/01/19 21:12 SOFTBLUE S.A.: Podpisanie umowy na realizację projektu dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
07/01/19 18:03 SOFTBLUE S.A.: Informacja o wyborze oferty SoftBlue S.A. jako najkorzystniejszej
21/12/18 22:24 SOFTBLUE S.A.: przydział Obligacji
22:05 SOFTBLUE S.A.: Zakończenie realizacji projektu
18/12/18 22:09 SOFTBLUE S.A.: Objęcie Obligacji
« następne poprzednie »