Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.07.06, godz. 19:55
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

09/06/20 11:54  brak uprawnień DIGITREE GROUP SA (1/2020) DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
26/11/19 18:19  brak uprawnień GPW: Komunikat - DIGITREE GROUP
08/11/19 13:42 SARE S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany nazwy Emitenta
05/11/19 18:08 SARE S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za trzy kwartały 2019 r.
14/10/19 21:21 SARE S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej w ramach Programu Opcji Prezesa Zarządu
30/09/19 17:13 SARE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE S.A. w dniu 30.09.2019 r.
17:08 SARE S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 30.09.2019 r.
13/09/19 15:51 SARE S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej
11/09/19 19:47 SARE S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej
09/09/19 16:22 SARE S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej SARE o wyrażenie zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej
04/09/19 17:16 SARE S.A.: SARE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/08/19 13:20 SARE S.A.: Powołanie Prokurenta
22/08/19 16:30 SARE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał.
13/08/19 16:22 SARE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksu do umowy o kredyt obrotowy
09/08/19 19:12 SARE S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za pierwsze półrocze 2019 r.
12:27 SARE S.A.: Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora dla spółki Adepto sp. z o.o. oraz Cashback Services sp. z o.o.
08/08/19 16:04 SARE S.A.: Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
26/07/19 11:46 SARE S.A.: Zawarcie przez Emitenta drugiego porozumienia zmieniającego do umowy sprzedaży akcji
24/07/19 15:14 SARE S.A.: Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji 194.224 akcji serii E i G spółki SARE S.A.
22/07/19 18:16  brak uprawnień GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki SARE SA
17:53 SARE S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 194.224 akcji zwykłych na okaziciela serii E i G spółki SARE S.A.
18/07/19 14:36 SARE S.A.: Zawarcie przez Emitenta porozumienia zmieniającego umowę sprzedaży akcji
10/06/19 18:20 SARE S.A.: Powołanie Członka Zarządu
04/06/19 18:28 SARE S.A.: Rejestracja akcji serii E i G w KDPW
31/05/19 17:38 SARE S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu
30/05/19 16:42 SARE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE S.A. w dniu 30.05.2019 r.
16:36 SARE S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej SARE S.A. na nową kadencję
16:27 SARE S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 30.05.2019 r.
29/05/19 16:17 SARE S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
28/05/19 13:48 SARE S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
« następne poprzednie »