Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.09.23, godz. 17:35
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

14/08/19 19:29 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (12/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku (IV kwartał roku rozrachunkowego 2018/2019)
11/07/19 16:10 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (11/2019) Uchwały podjęte przez NWZ Spółki "Ruch" Chorzów S.A., wznowione na dzień 10 lipca 2019 roku
08/07/19 23:08 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (10/2019) Informacja o zmianach w Zarządzie spółki "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna
05/07/19 19:51 brak uprawnień GPW: zmiana systemu notowań akcjami spółki RUCH CHORZÓW SA na rynku NewConnect
26/06/19 22:29 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (9/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.
14/06/19 19:18 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (8/2019) Rozwiązane umowy z Animatorem Rynku na rynku NewConnect
04/06/19 18:20 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (7/2019) Komunikat Zarządu Spółki "Ruch" Chorzów S.A.
31/05/19 21:04 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (6/2019) Ogłoszenie o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22/05/19 10:48 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (5/2019) Informacja o zmianach osobowych w Radzie Nadzorczej spółki ?Ruch? Chorzów Spółka Akcyjna
15/05/19 19:31 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (4/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku (III kwartał roku rozrachunkowego 2018/2019)
10/05/19 15:57 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (3/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5.06.2019 r. wraz z projektami uchwał, infor. o liczbie głosów i formularzem dla pełnomocnika
14/02/19 17:43 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (2/2019) Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku (II kwartał roku rozrachunkowego 2018/2019)
31/01/19 23:29 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (1/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
21/12/18 22:12 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (31/2018) Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki "Ruch" Chorzów S.A. w dniu 20 grudnia 2018 r.
18/12/18 15:44 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (30/2018) Postanowienie SA w Katowicach w przedmiocie oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał NWZA z dnia 11 lipca 2018
06/12/18 17:23 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (29/2018) Udostępnienie materiałów na Walne Zgromadzenie
03/12/18 13:53 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (28/2018) Sprostowanie raportu rocznego za rok obrotowy trwający od 01.07.2017 roku do 30.06.2018 roku
30/11/18 18:49 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (27/2018) Raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.07.2017 roku do 30.06.2018 roku
23/11/18 16:40 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (26/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.12.2018 r. wraz z projektami uchwał, infor. o liczbie głosów i formularzem dla pełnomocnika
14/11/18 16:33 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (25/2018) Raport okresowy za III kwartał 2018 roku (I kwartał roku rozrachunkowego 2018/2019)
22/08/18 22:59 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (24/2018) Postanowienie SO w Katowicach w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał NWZA z dnia 11 lipca 2018 roku
14/08/18 23:48 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (23/2018) Raport okresowy za II kwartał 2018 roku (IV kwartał roku rozrachunkowego 2017/2018)
09/08/18 16:12 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (22/2018) Informacja o zgłoszeniu przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia.
19/07/18 15:37 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (21/2018) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych
15:35 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (20/2018) Informacje udzielone akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu na podstawie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych
13/07/18 10:23 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (19/2018) Zmiana Statutu w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
09:53 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (18/2018) Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 lipca 2018 roku
12/07/18 16:43 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (17/2018) Informacja o zmianach osobowych w Radzie Nadzorczej spółki Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
16:23 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (16/2018) Informacja o zmianach w Zarządzie spółki "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna
16:16 brak uprawnień RUCH CHORZÓW SA (15/2018) Uchwały podjęte przez NWZA Spółki "Ruch" Chorzów S.A., zwołane na dzień 11 lipca 2018 roku
« następne poprzednie »