Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.02.18, godz. 10:02
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

30/01/20 13:59 ROPCZYCE: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
06/12/19 17:27 ROPCZYCE: Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% udziału w głosach
24/10/19 17:51 ROPCZYCE: ROPCZYCE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/09/19 20:27  brak uprawnień Sąd oddalił wniosek AGIO SFIO o zabezpieczenie roszczeń przeciwko ZM Ropczyce
20:03 ROPCZYCE: Oddalenie wniosku akcjonariusza o zabezpieczenie roszczeń przeciwko Spółce
19/09/19 14:03 ROPCZYCE: Rezygnacja osoby nadzorującej
13/08/19 18:30 ROPCZYCE: Pozew akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku
12/08/19 21:23 ROPCZYCE: Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku
09/08/19 12:52  brak uprawnień Uchwały walnego Ropczyc dotyczące programu motywacyjnego zaskarżone
08/08/19 17:49 ROPCZYCE: ROPCZYCE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/08/19 12:36  brak uprawnień ZM Invest nie zgadza się z karą KNF, chce ponownego rozpatrzenia sprawy
30/07/19 14:14  brak uprawnień Kontrowersje wokół programu motywacyjnego Ropczyc (analiza)
19/07/19 09:39 ROPCZYCE: Modyfikacja przez Radę Nadzorczą celów budżetowych w Programie Motywacyjnym na 2019 rok
17/07/19 14:15 ROPCZYCE: Uchwalenie przez Radę Nadzorczą celów budżetowych w Programie Motywacyjnym na 2019 rok
08/07/19 17:46  brak uprawnień Nieprecyzyjne parametry i cele potencjalnej emisji Ropczyc
15:36 ROPCZYCE: Odpowiedzi Zarządu na pytania zadane przez Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
28/06/19 15:23  brak uprawnień Ropczyce zdecydowały o zmianie statutu, by umożliwić wypłatę zaliczki na poczet dywidendy
14:40 ROPCZYCE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
14:32 ROPCZYCE: Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku
19/06/19 12:02  brak uprawnień KNF nałożyła na ZM Invest karę w wysokości 500 tys. zł
06/06/19 15:25 ROPCZYCE: Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
15:14 ROPCZYCE: Żądanie Akcjonariusza umieszczenia zmian w porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
05/06/19 11:15 ROPCZYCE: Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku, godz. 11:00
31/05/19 14:18  brak uprawnień Ropczyce planują zmianę statutu, by umożliwić wypłatę zaliczki na poczet dywidendy
14:00 ROPCZYCE: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.
13:47 ROPCZYCE: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
17/05/19 11:57 ROPCZYCE: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej
15/05/19 14:13 ROPCZYCE: Terminowy wykup Obligacji serii A
13/05/19 15:20 ROPCZYCE: Stanowisko podmiotu dominującego dotyczące podstawowych założeń do Programu Motywacyjnego
24/04/19 18:21  brak uprawnień GPW: Komunikat - ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA
« następne poprzednie »