Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.29, godz. 03:25
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

13/10/20 21:57 RESBUD SE: Sporządzenie tłumaczenia na język polski raportu rocznego za 2019 rok. Preparing a translation into Polish of the 2019 annual report.
30/09/20 20:43 RESBUD SE: RESBUD SE formularz raportu półrocznego
07/09/20 17:41 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 września 2020 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Annual General Meeting convened on 7 September 2020.
13/08/20 18:27 RESBUD SE: Korekta drobnych omyłek pisarskich w wersji polskiej dwóch załączników do raportu bieżącego 24/2020 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Correction of minor clerical errors in polish version of two attachments to current report 24/2020 about convening of Annual General Meeting.
15:44 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 7 września 2020 roku. Notice on convening an Annual General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 7 September 2020.
10/08/20 20:21 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 sierpnia 2020 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Annual General Meeting convened on 10 August 2020.
17/07/20 19:13 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 10 sierpnia 2020 roku. Notice on convening an Annual General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 10 August 2020.
09/07/20 18:17 RESBUD SE: RESBUD SE formularz raportu rocznego
07/07/20 17:14 RESBUD SE: Zakończenie okresu subskrypcji akcji. The end of the share subscription period.
03/07/20 20:10 RESBUD SE: Zmiana terminu publikacji dokumentów i tłumaczenia na język polski raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication of documents and translation into Polish of the annual report for 2019.
30/06/20 16:59 RESBUD SE: RESBUD SE formularz raportu rocznego
14/06/20 20:44 RESBUD SE: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication annual report for 2019.
28/05/20 15:37 RESBUD SE: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication annual report for 2019.
14/05/20 11:24 RESBUD SE: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication annual report for 2019.
30/04/20 10:21 RESBUD SE: Informacja dotycząca wpływu epidemii wirusa COVID19 na działalność emitenta. Information on the impact of the COVID19 virus outbreak on the issuer's activities
29/04/20 15:43 RESBUD SE: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Change of the date of publication annual report for 2019.
15/04/20 09:05 RESBUD SE: Zmiany w składzie Zarządu. Changes in the composition of the Management Board.
30/03/20 18:24 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2020 roku oraz o wyborze audytora do badania sprawozdań finansowych w latach 2019 i 2020. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 30 March 2020 and about appointment of auditor for auditing financial statements in year 2019 and 2020.
19/03/20 18:09 RESBUD SE: Informacja dotycząca przedłużenia subskrypcji akcji. Information regarding extending of the share subscription.
09/03/20 09:22 RESBUD SE: Publikacja szacunkowych wybranych wstępnych danych finansowych za 2019 rok. Publication of selected estimates of preliminary financial data for 2019.
06/03/20 16:49 RESBUD SE: Data publikacji szacunkowych wstępnych danych finansowych za 2019 rok. Date of publication of estimates of preliminary financial data for 2019.
16:42 RESBUD SE: Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji. Information regarding completion of the share subscription.
05/03/20 18:00 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 30 marca 2020. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 30 March 2020.
17:37 RESBUD SE: Rozwiązanie umowy z audytorem. Termination of the contract with the auditor.
26/02/20 14:57 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należność emitenta. Update of the information on the issuer's significant receivables.
14/02/20 17:38 RESBUD SE: Wybór drugiego członka zarządu. Election of second Management Board member.
31/01/20 15:36 RESBUD SE: Kalendarz inwestora na 2020 rok. Investor's calendar for 2020.
20/01/20 12:01 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Zawarcie umowy potrącenia wierzytelności. Update of the information on the issuer's significant receivables. Conclusion of the set of agreement
17/01/20 13:37 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Zawarcie umowy potrącenia wierzytelności. Update of the information on the issuer's significant receivables. Conclusion of the set of agreement.
07/01/20 19:52 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 7 January 2020.
« następne poprzednie »