Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.10.22, godz. 15:53
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

11/10/19 18:27 RESBUD SE: Nabycie wkładów niepieniężnych na pokrycie akcji w ramach emisji uchwalonej przez Resbud SE w dniu 31 maja 2019. Acquisition of in-kind contributions to cover shares in the issuance of Resbud SE shares adopted on 31 may 2019.
04/10/19 21:49 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Nabycie długoterminowych aktywów finansowych. Update of the information on the issuer's significant receivables. Purchase of the long term financial assets.
01/10/19 10:44 RESBUD SE: Zakończenie emisji akcji Resbud SE uchwalonej w dniu 31 maja 2019. Completion of the issuance of Resbud SE shares adopted on 31 May 2019.
30/09/19 21:26 RESBUD SE: RESBUD SE formularz raportu półrocznego
25/09/19 14:37 RESBUD SE: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok. Change of the date of publication half-yearly report for 2019.
24/09/19 14:58 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 września 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the General Meeting convened on 24 September 2019.
02/09/19 17:53 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 24 września 2019. Information on the convening of the annual general meeting of shareholders RESBUD SE as at 24 September 2019.
19/08/19 21:10 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących emisji akcji Resbud SE uchwalonej w dniu 31 maja 2019. Update of the information regarding issuance of shares of Resbud SE adopted on 31 May 2019
12/08/19 16:53 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 sierpnia 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the General Meeting convened on 12 August 2019.
05/08/19 17:07 RESBUD SE: Informacja dotycząca emisji akcji Resbud SE. Information regarding the issuance of Resbud SE shares.
18/07/19 18:36 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 12 sierpnia 2019. Information on the convening of the annual general meeting of shareholders RESBUD SE as at 12 August 2019.
17/07/19 14:06 RESBUD SE: Wznowienie obrotu akcjami emitenta. Resumption of trading of issuer's shares.
15/07/19 17:51 RESBUD SE: RESBUD SE formularz raportu rocznego
16:39 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Update of the information on the issuer's significant receivables.
28/06/19 20:37 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących terminów przekazania raportu rocznego za 2018 rok. Update of the information regarding publishing annual report for 2018
18/06/19 20:41 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu i zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct and end of the Extraordinary General Meeting convened on 31 May 2019.
14/06/19 16:02 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2019 roku, kontynuowanego po przerwie. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 31 May 2019, continued after the break.
06/06/19 20:35 RESBUD SE: Zmiana oficjalnego adresu spółki. Change of company's official address.
31/05/19 21:49 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących znaczących należności emitenta. Update of the information on the issuer's significant receivables.
21:37 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 31 May 2019.
29/05/19 20:18 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących terminów przekazania raportu rocznego za 2018 rok. Update of the information regarding the date of publishing annual report for 2018.
27/05/19 21:29 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących terminów przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. Update of the information regarding dates of filling periodic financial reports in 2019.
17/05/19 22:05 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 maja 2019 roku, odbytego po przerwie w dniu 17 maja 2019 roku oraz o wyborze audytora do sprawozdań finansowych w latach 2018 i 2019. / Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 9 May 2019, which was held after the break on 17 May 2019 and about appointment of auditor for financial statements in year 2018 and 2019.
09/05/19 22:40 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 31 maja 2019. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 31 May 2019.
22:18 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 maja 2019 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 9 May 2019.
22:09 RESBUD SE: Zawieszenie notowań akcjami emitenta. Suspension of issuer's shares quotations.
07/05/19 19:19  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki RESBUD SE
17:39  brak uprawnień GPW zawiesza notowania pięciu spółek na rynku głównym GPW
01/05/19 14:19 RESBUD SE: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RESBUD SE, które odbyło się w dniu 01.05.2019 / Information regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE held on 1 May 2019
30/04/19 17:23 RESBUD SE: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok. Change of the date of publication annual report for 2018.
« następne poprzednie »