Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.09.22, godz. 16:42
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

27/08/20 11:17 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
09:12 REGNON S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
26/08/20 22:37 REGNON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w likwidacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.
22:27 REGNON S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. w likwidacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.
21:58 REGNON S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. w likwidacji w dniu 26 sierpnia 2020 r.
21:47 REGNON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji, które odbyło się 26 sierpnia 2020 r.
21:35 REGNON S.A.: Uchwała drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji, które odbyło się 26 sierpnia 2020 roku.
13/08/20 20:52 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
20:49 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
20:48 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
07/08/20 19:13 REGNON S.A.: Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 1 Ksh.
30/07/20 21:10 REGNON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji.
28/07/20 10:04 REGNON S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
10:00 REGNON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w likwidacji w dniu 27 lipca 2020 r.
09:52 REGNON S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. w likwidacji w dniu 27 lipca 2020 r.
07/07/20 00:02 REGNON S.A.: Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 1 Ksh.
30/06/20 21:25 REGNON S.A.: Rezygnacja Likwidatora Spółki.
20:48 REGNON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji.
24/06/20 20:47 REGNON S.A.: REGNON S.A. formularz raportu kwartalnego
22/06/20 22:30 REGNON S.A.: Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
29/04/20 22:15 REGNON S.A.: REGNON S.A. formularz raportu rocznego
22:12 REGNON S.A.: REGNON S.A. formularz raportu rocznego
26/04/20 21:31 REGNON S.A.: Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020.
30/03/20 17:20 REGNON S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
11/03/20 13:19 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
10/03/20 21:18 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
05/03/20 22:30 REGNON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji.
28/02/20 22:58 REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.
31/01/20 22:53 REGNON S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
24/01/20 15:40 REGNON S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
« następne poprzednie »