Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.10.22, godz. 13:52
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

30/09/19 19:46 REGNON S.A.: REGNON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
05/09/19 20:34 REGNON S.A.: Sprzedaż udziałów w jednostce zależnej.
28/06/19 22:50 REGNON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
22:36 REGNON S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.
08:46  brak uprawnień GPW: w sprawie określenia systemu notowań dla akcji spółki REGNON S.A. na Głównym Rynku GPW
27/06/19 21:11 REGNON S.A.: Notowanie akcji Regnon S.A. w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określeniem kursu jednolitego.
15/06/19 01:21 REGNON S.A.: Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2019-2020.
01/06/19 12:53 REGNON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna
30/05/19 19:09 REGNON S.A.: REGNON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/19 19:46 REGNON S.A.: REGNON S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:38 REGNON S.A.: REGNON S.A. formularz raportu rocznego
18/04/19 15:06 REGNON S.A.: Zarejestrowanie przez Sąd zmiany Statutu Spółki.
29/03/19 09:38  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki REGNON S.A.
28/03/19 23:35 REGNON S.A.: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
01/03/19 20:23 REGNON S.A. w restrukturyzacji: Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej.
31/01/19 23:13 REGNON S.A. w restrukturyzacji: Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019.
14/01/19 13:07 REGNON S.A. w restrukturyzacji: Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej.
28/12/18 16:27 REGNON S.A. w restrukturyzacji: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
11:22  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki REGNON S.A.
03/12/18 21:28 REGNON S.A. w restrukturyzacji: Uprawomocnienie się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu sanacyjnym.
29/11/18 19:42 REGNON S.A. w restrukturyzacji: REGNON S.A. w restrukturyzacji formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/11/18 13:58 REGNON S.A. w restrukturyzacji: Powołanie Prezesa Zarządu Regnon S.A.
06/11/18 21:36 REGNON S.A. w restrukturyzacji: Stwierdzenie wykonania układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu sanacyjnym.
28/09/18 20:22 REGNON S.A. w restrukturyzacji: REGNON S.A. w restrukturyzacji formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/18 23:34 REGNON S.A. w restrukturyzacji: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki.
18:50  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki REGNON SA
13/09/18 07:44 REGNON S.A. w restrukturyzacji: Życiorys Członka Rady Nadzorczej.
11/09/18 19:49 REGNON S.A. w restrukturyzacji: Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
14:33 REGNON S.A. w restrukturyzacji: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w dniu 10 września 2018 r.
14:23 REGNON S.A. w restrukturyzacji: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. z dnia 10 września 2018 r. wraz z informacją o dokumentach będących przedmiotem głosowania oraz zgłoszonych sprzeciwach.
« następne poprzednie »