Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.12.03, godz. 05:32
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

23/11/20 18:15 RAFAMET: RAFAMET formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/10/20 14:58 RAFAMET: Zawarcie umowy ze spółką zależną RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o.
30/09/20 14:15 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą URC Construction Pvt. Ltd z Indii.
16/09/20 13:42 RAFAMET: Zawarcie przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie projektu badawczo - rozwojowego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
11/09/20 18:04 RAFAMET: RAFAMET formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/08/20 15:25 RAFAMET: Zawarcie umowy przez spółkę zależną RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o.
12/08/20 16:17 RAFAMET: Zawieszenie wykonania umowy z firmą Seoul Metro Corporation z Korei Południowej.
11/08/20 14:29 RAFAMET: Zawarcie przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. aneksów do umów z bankiem Millennium S.A.
06/08/20 17:10 RAFAMET: Informacja o wyborze oferty RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przeprowadzonym w ramach przetargu ogłoszonego przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
22/07/20 14:18 RAFAMET: Informacja z otwarcia ofert przeprowadzonego w ramach przetargu ogłoszonego przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
15/07/20 13:37 RAFAMET: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.
10/07/20 12:03 RAFAMET: Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC France (Spółka Akcyjna).
29/06/20 14:46 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą Seoul Metro Corporation z Korei Południowej.
24/06/20 12:38 RAFAMET: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2020 r.
23/06/20 16:14 RAFAMET: Treść projektów uchwał nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2020 r.
16:08 RAFAMET: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2020 r.
16/06/20 15:14 RAFAMET: Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
28/05/20 11:03 RAFAMET: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 23 czerwca 2020 r.
10:51 RAFAMET: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 23 czerwca 2020 r.
25/05/20 14:25 RAFAMET: Informacja o wyborze projektu ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
22/05/20 18:08 RAFAMET: RAFAMET formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/20 12:14  brak uprawnień Skarbiec TFI sprzedał wszystkie posiadane akcje Rafametu
11:49 RAFAMET: Zawiadomienie o zbyciu akcji RAFAMET S.A. przez SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
14/05/20 18:17 RAFAMET: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
12:04 RAFAMET: Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR od PROMACK Sp. z o.o.
20/04/20 13:04 RAFAMET: Zawarcie przez RAFAMET S.A. aneksu do umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o kredyt obrotowy z mBank S.A.
08/04/20 17:49 RAFAMET: RAFAMET formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:47 RAFAMET: RAFAMET formularz raportu rocznego
14:46  brak uprawnień Rafamet wstrzymuje realizację studium wykonalności inwestycji w Kuźni Raciborskiej
14:35 RAFAMET: Decyzja w sprawie wstrzymania realizacji studium wykonalności projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy linii technologicznej.
« następne poprzednie »