Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.10.15, godz. 20:32
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

14/10/19 20:06 RAFAKO: Zawiadomienie o utworzeniu oddziału Spółki oraz udzieleniu prokury oddziałowej.
10/10/19 18:17  brak uprawnień PGE zakończyła budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole
02/10/19 21:37  brak uprawnień Nationale-Nederlanden OFE zmniejszył udział w Rafako poniżej progu 5 proc.
21:11 RAFAKO: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A.
30/09/19 21:03 RAFAKO: RAFAKO formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17/09/19 15:27 RAFAKO: Rozpoczęcie negocjacji dotyczących zmiany postanowień umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno.
15:19  brak uprawnień Konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa zaproponowało dodatkowe prace przy bloku Jaworzno
05/09/19 18:26 RAFAKO: Podpisanie umowy na wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.
17:06 RAFAKO: Przebieg kariery zawodowej Wiceprezesa Zarządu RAFAKO S.A.
02/09/19 18:27 RAFAKO: Zmiany w Zarządzie Spółki.
23/08/19 18:22  brak uprawnień Portfel zamówień Rafako wynosi 2,5 mld zł, spółka może wypłacić dywidendę po Jaworznie
18:18  brak uprawnień Rafako przeszacowało wartość kilku kontraktów, zwróci się z roszczeniami
17:46 RAFAKO: Zakończenie procedury szacowania wartości umów dotyczących znaczących kontraktów oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie złożenia wniosku o podwyższenie ceny umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację Projektu Jaworzno.
20/08/19 11:54  brak uprawnień Zmarł Jerzy Wiśniewski, główny akcjonariusz grupy PBG, prezes PBG i Rafako
11:42 RAFAKO: Wygaśnięcie mandatu Prezesa Zarządu.
30/07/19 17:31 RAFAKO: Rozpoczęcie procedury szacowania wartości umów dotyczących znaczących kontraktów
24/07/19 13:48  brak uprawnień Oferta Rafako za 301,3 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PGE GiEK
13:41 RAFAKO: Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji odsiarczania spalin na blokach 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.
23/07/19 18:38  brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową dla Rafako do 2,4 zł
14:16 RAFAKO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku
14:14 RAFAKO: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 23 lipca 2019 roku.
28/06/19 16:52 RAFAKO: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.
11:29 RAFAKO: Przebieg kariery zawodowej członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. powołanych na X kadencję przez ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku
19/06/19 17:10 RAFAKO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 23 lipca 2019 roku wraz z projektami uchwał
14/06/19 17:52 RAFAKO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku.
17:50 RAFAKO: Powołanie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na X kadencję.
RAFAKO: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 14 czerwca 2019 roku.
12/06/19 12:37  brak uprawnień Rafako ma umowę na budowę bloku energetycznego w JSW Koks o wartości 289 mln zł
12:24 RAFAKO: Podpisanie umowy na realizację budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ - Koksownia Radlin.
31/05/19 12:02 RAFAKO: Przekazanie do eksploatacji bloku nr 5 w Elektrowni Opole
« następne poprzednie »