Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.09.23, godz. 17:12
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

03/09/19 10:23 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
08:47 QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ
09/08/19 07:21 QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ
06:40 QUERCUS TFI S.A.: QUERCUS TFI S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
02/08/19 08:26 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
06:45 QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ
25/07/19 08:02 QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ
06/07/19 09:45 QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ
03/07/19 10:20 QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ
02/07/19 17:06 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
10:29 QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ
28/06/19 19:31 QUERCUS TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.
18:56  brak uprawnień Fundusz Quercus TFI ma mniej niż 5 proc. akcji spółki Rawlplug
14:17 QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ
13:45 QUERCUS TFI S.A.: Wybór Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej
13:21 QUERCUS TFI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
26/06/19 09:34 QUERCUS TFI S.A.: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Zarządu Quercus TFI S.A.
06/06/19 18:50 QUERCUS TFI S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza nowego punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał
05/06/19 17:07 QUERCUS TFI S.A.: QUERCUS TFI S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
04/06/19 17:45 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
08:47 QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ
31/05/19 16:19 QUERCUS TFI S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. wraz z projektami uchwał
15:00 QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ
14/05/19 19:33  brak uprawnień Quercus TFI chce, by Selena wypłaciła 0,6 zł dywidendy na akcję za '18
09/05/19 10:40  brak uprawnień Fundusze Quercus TFI zeszły poniżej progu 5 proc. głosów na walnym Atremu
06/05/19 17:13 QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
11:01 QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ
30/04/19 17:20 QUERCUS TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.
29/04/19 13:09 QUERCUS TFI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.
18/04/19 17:06 QUERCUS TFI S.A.: QUERCUS TFI S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
« następne poprzednie »