Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.07.03, godz. 15:45
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

29/06/20 18:35 PROJPRZEM MAKRUM: Zawarcie umowy o Generalne Wykonawstwo przez spółkę zależną Emitenta
17:32  brak uprawnień Projprzem Makrum wypłaci 0,60 zł dywidendy na akcję
17:28 PROJPRZEM MAKRUM: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
17:27 PROJPRZEM MAKRUM: Informacje na temat dywidendy
PROJPRZEM MAKRUM: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2020 r.
26/06/20 16:27 PROJPRZEM MAKRUM: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 rok
23/06/20 15:30 PROJPRZEM MAKRUM: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
03/06/20 17:22 PROJPRZEM MAKRUM: PROJPRZEM MAKRUM formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
PROJPRZEM MAKRUM: PROJPRZEM MAKRUM formularz raportu kwartalnego
02/06/20 21:16 PROJPRZEM MAKRUM: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM S.A. na dzień 29.06.2020 r., projekty uchwał
28/05/20 22:23  brak uprawnień Projprzem Makrum chce wypłacić 0,60 zł dywidendy na akcję
22:09 PROJPRZEM MAKRUM: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
15/05/20 13:32 PROJPRZEM MAKRUM: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwszy kwartał 2020
06/05/20 17:00 PROJPRZEM MAKRUM: Zawarcie umowy o wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną Emitenta
28/04/20 13:09 PROJPRZEM MAKRUM: Asymilacja 541.750 akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
22/04/20 17:12 PROJPRZEM MAKRUM: Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego
21/04/20 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A.
31/03/20 23:07 PROJPRZEM MAKRUM: PROJPRZEM MAKRUM formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:06 PROJPRZEM MAKRUM: PROJPRZEM MAKRUM formularz raportu rocznego
06/03/20 12:32 PROJPRZEM MAKRUM: Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela
28/01/20 10:08 PROJPRZEM MAKRUM: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
23/12/19 15:08 PROJPRZEM MAKRUM: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
15:07 PROJPRZEM MAKRUM: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza, spółkę zależną od spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
02/12/19 15:42 PROJPRZEM MAKRUM: Otrzymanie zlecenia na wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną Emitenta
28/11/19 12:15 PROJPRZEM MAKRUM: Zawarcie przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. umowy o roboty budowlano-montażowe ze spółką Kupiec Sp. z o.o.
26/11/19 16:12 PROJPRZEM MAKRUM: Zawarcie przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych przy budowie Hali wulkanizacji i magazynu opon surowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacyjną i drogową.
15/11/19 08:53 PROJPRZEM MAKRUM: PROJPRZEM MAKRUM formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
08:51 PROJPRZEM MAKRUM: PROJPRZEM MAKRUM formularz raportu kwartalnego
09/10/19 13:29 PROJPRZEM MAKRUM: Zawarcie umowy o wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną Emitenta
03/10/19 13:51 PROJPRZEM MAKRUM: Odstąpienie od umowy o wykonanie inwestycji budowlanej zawartej przez spółkę zależną Emitenta
« następne poprzednie »