Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.12.02, godz. 01:47
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

01/12/20 09:07  brak uprawnień Konsorcjum z PJP Makrum i Atrem ma umowę z Gaz-System na 326,7 mln zł netto
17/11/20 12:05  brak uprawnień Sąd Arbitrażowy przy KIG unieważnił wybór oferty konsorcjum Atremu na budowę tłoczni gazu Odolanów (aktl.)
08:26  brak uprawnień Sąd Arbitrażowy przy KIG unieważnił wybór oferty konsorcjum Atremu na budowę tłoczni gazu Odolanów
21/10/20 22:02  brak uprawnień Gaz-System wybrał wykonawców lądowej części Baltic Pipe w Polsce
28/07/20 15:00 PROJPRZEM MAKRUM: Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki - nowe brzmienie firmy Spółki, tekst jednolity Statutu
17/07/20 16:54 PROJPRZEM MAKRUM: Otrzymanie Listu Intencyjnego na wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną Emitenta
07/07/20 10:33 PROJPRZEM MAKRUM: Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlano - montażowych przez spółkę zależną Emitenta
06/07/20 18:55 PROJPRZEM MAKRUM: Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn. 29.06.2020 r.
29/06/20 18:35 PROJPRZEM MAKRUM: Zawarcie umowy o Generalne Wykonawstwo przez spółkę zależną Emitenta
17:32  brak uprawnień Projprzem Makrum wypłaci 0,60 zł dywidendy na akcję
17:28 PROJPRZEM MAKRUM: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
17:27 PROJPRZEM MAKRUM: Informacje na temat dywidendy
PROJPRZEM MAKRUM: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2020 r.
26/06/20 16:27 PROJPRZEM MAKRUM: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2019 rok
23/06/20 15:30 PROJPRZEM MAKRUM: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
03/06/20 17:22 PROJPRZEM MAKRUM: PROJPRZEM MAKRUM formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
PROJPRZEM MAKRUM: PROJPRZEM MAKRUM formularz raportu kwartalnego
02/06/20 21:16 PROJPRZEM MAKRUM: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM MAKRUM S.A. na dzień 29.06.2020 r., projekty uchwał
28/05/20 22:23  brak uprawnień Projprzem Makrum chce wypłacić 0,60 zł dywidendy na akcję
22:09 PROJPRZEM MAKRUM: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
15/05/20 13:32 PROJPRZEM MAKRUM: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwszy kwartał 2020
06/05/20 17:00 PROJPRZEM MAKRUM: Zawarcie umowy o wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną Emitenta
28/04/20 13:09 PROJPRZEM MAKRUM: Asymilacja 541.750 akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
22/04/20 17:12 PROJPRZEM MAKRUM: Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego
21/04/20 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A.
31/03/20 23:07 PROJPRZEM MAKRUM: PROJPRZEM MAKRUM formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:06 PROJPRZEM MAKRUM: PROJPRZEM MAKRUM formularz raportu rocznego
06/03/20 12:32 PROJPRZEM MAKRUM: Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela
28/01/20 10:08 PROJPRZEM MAKRUM: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
23/12/19 15:08 PROJPRZEM MAKRUM: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
« następne poprzednie »