Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.09.22, godz. 01:54
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

16/09/19 15:30 PROCHEM: Otrzymanie podpisanej umowy
12/09/19 15:02  brak uprawnień Anwil podpisał z Prochemem umowę na budowę infrastruktury OSBL (opis)
14:47 PROCHEM: Zawarcie umowy na projektowanie i roboty budowlano-montażowe.
14:42  brak uprawnień Anwil podpisał z Prochem umowę na budowę infrastruktury OSBL
26/08/19 14:51  brak uprawnień Prochem ma umowę na projekt i budowę kotłowni dla Bloku C Elektrowni Ostrołęka za 44 mln zł
14:42 PROCHEM: Zawarcie umowy na projektowanie i roboty budowlane
03/07/19 14:20 PROCHEM: Podpisanie listu intencyjnego
05/06/19 15:28 PROCHEM: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR
03/06/19 11:41 PROCHEM: Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na XL WZA PROCHEM S.A.
01/06/19 11:58 PROCHEM: Uchwały podjęte na XL ZWZA PROCHEM S.A. w dniu 1 czerwca 2019 r.
24/05/19 17:45 PROCHEM: Zawarcie umowy na wykonanie prac projektowych.
15/05/19 17:18 PROCHEM: PROCHEM formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/05/19 14:56  brak uprawnień Fundusze zarządzane przez Esaliens TFI wyszły z akcjonariatu Prochemu
14:50 PROCHEM: Zawiadomienie przez akcjonariusza o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Prochem S.A.
14:45 PROCHEM: Zawiadomienie przez akcjonariusza o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Prochem S.A.
26/04/19 21:07 PROCHEM: Korekta raportu bieżącego nr 4/2019 - błędna data rejestracji uczestnictwa w WZA
19:04 PROCHEM: PROCHEM formularz raportu rocznego
18:48 PROCHEM: PROCHEM formularz skonsolidowanego raportu rocznego
15:06 PROCHEM: Ogłoszenie o zwołaniu XL ZWZA PROCHEM S.A.
09/04/19 13:49 PROCHEM: Rozwiązanie umowy na prace projektowe oraz roboty budowlano-montażowe
14/02/19 13:58 PROCHEM: Zawiadomienie przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Prochem S.A.
30/01/19 13:22 PROCHEM: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
16/11/18 15:01  brak uprawnień Prochem ma umowę z Bioagrą na ponad 150 mln zł
14:29 PROCHEM: Zawarcie znaczącej umowy
15/11/18 17:25 PROCHEM: PROCHEM formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14:32 PROCHEM: Korekta raportu okresowego QSr za III kwartał 2018 roku
14/11/18 18:51 PROCHEM: PROCHEM formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/10/18 12:10 PROCHEM: Odmówienie przez Sąd Najwyższy przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez PERN S.A.
13/09/18 14:00 PROCHEM: Zawiadomienie przez akcjonariusza o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Prochem SA
11/09/18 14:38 PROCHEM: Rejestracja zmian Statutu Spółki - obniżenie kapitału zakładowego.
« następne poprzednie »