Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.06.03, godz. 15:41
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

02/06/20 21:07 POZBUD T&R S.A.: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu POZBUD T&R S.A.
29/05/20 21:47 POZBUD T&R S.A.: Podjęcie działań w ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A.
21:38 POZBUD T&R S.A.: Zmiany w składzie Zarządu spółki POZBUD T&R S.A.- KOREKTA RAPORTU - z powodu pominięcia postawy prawnej
21:23 POZBUD T&R S.A.: Zmiany w składzie Zarządu spółki POZBUD T&R S.A.
20/05/20 19:09 POZBUD T&R S.A.: Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Pozbud T&R S.A. oraz nabycie akcji Pozbud T&R S.A. nowej emisji przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze
14/05/20 14:04 POZBUD T&R S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok
11/05/20 22:18 POZBUD T&R S.A.: Zbycie akcji Pozbud T&R S.A. przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze oraz przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze oraz transakcje dotyczące znaczących pakietów akcji Spółki
06/05/20 15:32 POZBUD T&R S.A.: Informacja nt. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli przez Pozbud T&R S.A. na spółką Agnes S.A.
23/04/20 13:46 POZBUD T&R S.A.: Zmiany w składzie Zarządzie spółki POZBUD T&R S.A.
21/04/20 17:53 POZBUD T&R S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za I kwartał 2020 roku
10/04/20 20:41 POZBUD T&R S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 10 kwietnia 2020 roku.
20:33 POZBUD T&R S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 10 kwietnia 2020 roku, uchwał, które nie zostały powzięte oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach.
09/04/20 14:39 POZBUD T&R S.A.: Opinia Biegłego Rewidenta - uzupełnienie materiału do projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 roku.
03/04/20 15:48 POZBUD T&R S.A.: Uzupełnienie projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 roku.
01/04/20 16:46 POZBUD T&R S.A.: Stanowisko Emitenta w sprawie wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz zasady organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10.04.2020 r.
31/03/20 POZBUD T&R S.A.: Podpisanie przez Pozbud T&R S.A. umów kredytowych z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
24/03/20 15:32 POZBUD T&R S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok
13/03/20 19:17 POZBUD T&R S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. na dzień 10 kwietnia 2020 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19:15 POZBUD T&R S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu negocjacji z Akcjonariuszami Spółki Agnes S.A.
12/03/20 15:02 POZBUD T&R S.A.: Informacja dot. wpływu epidemii koronowirusa na sytuację Emitenta i Grupy Kapitałowej
23/01/20 10:31 POZBUD T&R S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
10/01/20 10:16 POZBUD T&R S.A.: Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Prezesa Zarządu
08/01/20 15:11 POZBUD T&R S.A.: Nabycie akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce - Prezesa Zarządu
04/12/19 15:07 POZBUD T&R S.A.: Informacja Pozbud T&R S.A. dotycząca realizacji przez spółkę zależną "SPC-2" Sp. z o.o. kontraktu z PKP PLK S.A.
15/11/19 18:29 POZBUD T&R S.A.: POZBUD T&R S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/10/19 16:42 POZBUD T&R S.A.: Podpisanie aneksu do istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną od POZBUD T&R S.A.
23/09/19 18:12 POZBUD T&R S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Pozbud T&R S.A.
19/09/19 15:11 POZBUD T&R S.A.: Powołanie Prokurenta w Pozbud T&R S.A.
11:23  brak uprawnień Pekao TFI zszedł poniżej 5 proc. na walnym Pozbudu
11:11 POZBUD T&R S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.
« następne poprzednie »