Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.12.04, godz. 21:14
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

26/11/20 17:53 POLWAX S.A.: Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2021.
19/11/20 15:15 POLWAX S.A.: Dokonanie spłaty części kredytu inwestycyjnego przez Polwax S.A.
17/11/20 17:08 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
16/11/20 09:38 POLWAX S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.
13/11/20 12:19 POLWAX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.
03/11/20 16:19 POLWAX S.A.: Komunikat Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii E
02/11/20 20:31 POLWAX S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A. oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Polwax S.A.
18:56  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLWAX S.A.
18:55  brak uprawnień GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLWAX S.A
29/10/20 11:56 POLWAX S.A.: Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
27/10/20 20:27 POLWAX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza - zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Polwax S.A.
18:54 POLWAX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
26/10/20 13:59 POLWAX S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
10:43 POLWAX S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.
22/10/20 16:19 POLWAX S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki oraz zmian w Statucie Polwax S.A.
16/10/20 18:50 POLWAX S.A.: Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji serii E
15/10/20 19:29  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLWAX SA
19:00 POLWAX S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Polwax S.A.
07/10/20 16:02 POLWAX S.A.: Warunkowa rejestracja praw do akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
06/10/20 09:48 POLWAX S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji.
05/10/20 16:17 POLWAX S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
14:34 POLWAX S.A.: Zakończenie subskrypcji zamkniętej akcji serii E
30/09/20 16:03 POLWAX S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.
29/09/20 17:35 POLWAX S.A.: POLWAX S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
22/09/20 16:44 POLWAX S.A.: Powiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
17/09/20 18:03  brak uprawnień Polwax przydzieli wszystkie akcje nowej emisji serii E
17:42 POLWAX S.A.: Informacja dotycząca emisji akcji serii E - raport przyjętych zapisów podstawowych i dodatkowych.
15/09/20 09:29 POLWAX S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki Polwax S.A. celem ich dematerializacji
11/09/20 14:43  brak uprawnień Polwax dokonał 2,4 mln zł odpisu, co obniży wynik jednostkowy za pierwsze półrocze
14:30 POLWAX S.A.: Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A.
« następne poprzednie »