Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.27, godz. 21:38
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

13/11/20 14:44 brak uprawnień POLTRONIC SA (13/2020) Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 roku spółki Poltronic SA
04/11/20 13:25 POLTRONIC S.A.: Zakończeniu działalności podmiotu zależnego - spółki ChengDi Trade Ltd. z siedzibą w Chinach
28/08/20 15:21 brak uprawnień Poltronic wypłaci 0,06 zł dywidendy na akcję za 2019 r.
14:45 POLTRONIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ POLTRONIC SA w dniu 28 sierpnia 2020 roku.
14:23 brak uprawnień POLTRONIC SA (12/2020) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019
14:19 brak uprawnień POLTRONIC SA (11/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZ POLTRONIC S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 roku
13/08/20 15:48 brak uprawnień POLTRONIC SA (10/2020) Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 roku spółki Poltronic SA
31/07/20 14:41 POLTRONIC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A.
13:16 brak uprawnień POLTRONIC SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poltronic S.A.
13:07 brak uprawnień POLTRONIC SA (8/2020) Powołanie Prezesa Zarządu Poltronic SA na kolejną kadencję
13:03 brak uprawnień POLTRONIC SA (7/2020) Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Poltronic SA
08/07/20 16:39 brak uprawnień POLTRONIC SA (6/2020) Zmiana adresu spółki Poltronic S.A.
26/06/20 12:00 brak uprawnień POLTRONIC SA (5/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020
13/05/20 15:57 brak uprawnień POLTRONIC SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
13/03/20 18:41 brak uprawnień POLTRONIC SA (3/2020) Raport roczny za 2019 rok
31/01/20 10:10 brak uprawnień POLTRONIC SA (2/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
16/01/20 12:00 brak uprawnień POLTRONIC SA (1/2020) Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020
30/12/19 11:52 POLTRONIC S.A.: Śmierć Członka Rady Nadzorczej
11:37 brak uprawnień POLTRONIC SA (13/2019) Śmierć Członka Rady Nadzorczej
26/11/19 12:00 brak uprawnień POLTRONIC SA (12/2019) Ustalenie dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 spółki Poltronic S.A.
14/11/19 08:30 brak uprawnień POLTRONIC SA (11/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 Poltronic Spółka Akcyjna
14/08/19 08:23 brak uprawnień POLTRONIC SA (10/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019
14/05/19 18:18 brak uprawnień POLTRONIC SA (9/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019
10/05/19 15:23 brak uprawnień POLTRONIC SA (8/2019) Korekta raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 9 maja 2019 roku ? sprostowanie treści uchwały nr 9 podjętej przez ZWZ w dniu 8 maja 2019 roku
10:56 brak uprawnień POLTRONIC SA (7/2019) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018
09/05/19 11:09 POLTRONIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Poltronic SA w dniu 8 maja 2019 roku.
10:32 brak uprawnień POLTRONIC SA (6/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Poltronic S.A.
10:15 brak uprawnień POLTRONIC SA (5/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. w dniu 8 maja 2019 roku
19/04/19 13:40 POLTRONIC S.A.: Śmierć Członka Zarządu
12/04/19 16:23 brak uprawnień Poltronic chce wypłacić 0,02 zł dywidendy na akcję za 2018 r.
« następne poprzednie »