Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.09.18, godz. 09:52
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

13/09/19 17:28 POLNORD: Ziszczenie się warunku przedterminowego wykupu części Obligacji serii NS4
05/09/19 19:08  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii NS4 spółki POLNORD SA.
03/09/19 16:57 POLNORD: Sprostowanie omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Polnord w 2018 r
21/08/19 22:08 POLNORD: Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki
20/08/19 13:02 POLNORD: Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4.
12/07/19 13:21  brak uprawnień Polnord sprzedał w II kw. 119 lokali brutto (popr.)
12:52 POLNORD: korekta raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 10.07.2019 r. - Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w II kwartale 2019 r.
10/07/19 11:51  brak uprawnień Polnord sprzedał w II kw. 119 lokali brutto
11:39 POLNORD: Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w II kwartale 2019 r.
02/07/19 07:50  brak uprawnień Polnord sprzedał PHN dwa biurowce w kompleksie Wilanów Office Park za 30,8 mln euro netto
01/07/19 22:58 POLNORD: Zawarcie przez spółki zależne Emitenta umowy sprzedaży dwóch nieruchomości, zabudowanych budynkami biurowymi, położonych w Warszawie przy ul. Branickiego
21/06/19 18:50 POLNORD: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21.06.2019 r
18:46 POLNORD: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord SA w dniu 21 czerwca 2019 roku
16:48 POLNORD: Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
19/06/19 14:02 POLNORD: Korekta raportu rocznego Polnord S.A. za 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Polnord za 2018 r.
04/06/19 14:42 POLNORD: Treść dokumentu, który ma być przedmiotem obrad ZWZ Polnord SA
30/05/19 20:02 POLNORD: POLNORD formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/19 19:07 POLNORD: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2019 r.
10/05/19 20:11 POLNORD: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki (uzupełnienie).
09/05/19 19:31 POLNORD: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09.05.2019 r.
19:27 POLNORD: Treść uchwał podjętych oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 09.05.2019 r.
17:43 POLNORD: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
30/04/19 14:05  brak uprawnień Polnord zakłada, że sprzeda w '19 ok. 570 lokali i rozpozna w przychodach ok. 700
13:04  brak uprawnień Polnord planuje przedstawić do końca VI strategię na lata 2019-2023
08:37 POLNORD: POLNORD formularz skonsolidowanego raportu rocznego
08:35 POLNORD: POLNORD formularz raportu rocznego
11/04/19 10:25  brak uprawnień Polnord sprzedał w I kw. 95 lokali brutto
10:09 POLNORD: Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w I kwartale 2019 r.
01/04/19 07:16  brak uprawnień Polnord dokona odpisu w wynikach za 2018 rok w wysokości 13,8 mln zł
31/03/19 22:29 POLNORD: Informacja o odpisie aktualizacyjnym na należności.
« następne poprzednie »