Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.11.24, godz. 02:49
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

19/11/20 06:47 POLICE: POLICE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/20 20:50 POLICE: Realizacja zobowiązań wynikających z dokumentacji transakcyjnej dotyczącej warunków inwestycji equity dla projektu Polimery Police.
18:48  brak uprawnień Kapitał zakładowy GA Polyolefins zostanie podwyższony o 323,68 mln zł
18:10 POLICE: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej.
09/10/20 17:29  brak uprawnień Realizacja projektu "Polimery Police" wydłużona o 3 m-ce; wartość umowy wzrośnie o 33,2 mln euro
17:20 POLICE: Zawarcie aneksu do Umowy EPC przez Spółkę Zależną.
07/10/20 20:40 POLICE: Zawarcie umowy pomiędzy wierzycielami oraz dokumentów zabezpieczeń przez Emitenta i spółkę zależną Emitenta - Grupa Azoty Polyolefins S.A.
16:31  brak uprawnień Polyolefins może zawrzeć aneks do umowy EPC ws. realizacji projektu Polimery Police
16:09 POLICE: Podjęcie przez Zarząd Spółki Zależnej - Grupa Azoty Polyolefins S.A. uchwały w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do Umowy EPC
10/09/20 06:48 POLICE: POLICE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/08/20 13:32 POLICE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanym na dzień 24 sierpnia 2020 roku.
12:53  brak uprawnień CBA: Nowe wątki w sprawie działania na szkodę Zakładów Chemicznych Police S.A. (komunikat)
24/08/20 20:50  brak uprawnień POLICE SA (2/2020) Wdrożenie zasady II.Z.8. zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016
20:42 POLICE: Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 24 sierpnia 2020 roku.
20:33 POLICE: Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
20:30 POLICE: Powołanie Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
04/08/20 14:18 POLICE: Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.
31/07/20 17:25 POLICE: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za II kwartał 2020 roku.
09:16  brak uprawnień CBA zatrzymało b. prezesa Zakładów Chemicznych Police, zarzucono mu oszustwo i niegospodarność
28/07/20 21:27 POLICE: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 24 sierpnia 2020 roku.
21:20 POLICE: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
20/07/20 13:45 POLICE: Informacja nt. zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu spółki
03/07/20 12:16  brak uprawnień GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (1/2020) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
29/06/20 18:02 POLICE: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
17:47 POLICE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2020 roku.
26/06/20 17:33 POLICE: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w dniu 26 czerwca 2020 roku.
05/06/20 21:34 POLICE: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. na wniosek akcjonariusza
04/06/20 07:37  brak uprawnień Rada nadzorcza Lotosu zgodziła się na zaangażowanie 500 mln zł w GA Polyolefins
02/06/20 15:40  brak uprawnień Zarząd Polic proponuje przeznaczenie zysku za 2019 r. na kapitał zapasowy
15:33 POLICE: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 roku
« następne poprzednie »