Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.03, godz. 21:13
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

22/05/20 11:20 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
15/05/20 20:22 PLASTBOX: PLASTBOX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/04/20 21:05 PLASTBOX: Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej
27/04/20 09:57 PLASTBOX: Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I kwartał 2020 roku
20/03/20 21:46 PLASTBOX: PLASTBOX formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:33 PLASTBOX: PLASTBOX formularz raportu rocznego
17/03/20 20:25 PLASTBOX: Powołanie Zarządu na nową kadencję
13/03/20 21:39 PLASTBOX: Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej
27/02/20 16:41 PLASTBOX: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
19/02/20 11:15 PLASTBOX: Zawarcie znaczącej umowy ramowej
11/02/20 11:01 PLASTBOX: Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2019 rok
27/01/20 15:54 PLASTBOX: Terminy przekazywania raportów okresowych - korekta
15:26 PLASTBOX: Terminy przekazywania raportów okresowych
09/12/19 16:01 PLASTBOX: Zawarcie aneksów do znaczących umów
15/11/19 17:56 PLASTBOX: PLASTBOX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/10/19 17:35 PLASTBOX: Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za III kwartały 2019 roku
16/10/19 17:18 PLASTBOX: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
03/09/19 21:08 PLASTBOX: Zawarcie znaczącej umowy ramowej
30/08/19 17:36 PLASTBOX: PLASTBOX formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/19 22:03 PLASTBOX: Korekta szacunków wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2019 roku
29/07/19 20:43 PLASTBOX: Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2019 roku
05/06/19 15:27 PLASTBOX: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
04/06/19 14:41 PLASTBOX: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
15/05/19 17:30 PLASTBOX: PLASTBOX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/04/19 21:35 PLASTBOX: PLASTBOX formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:20 PLASTBOX: PLASTBOX formularz raportu rocznego
15/04/19 22:45 PLASTBOX: Korekta szacunków wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok
15/03/19 18:55 PLASTBOX: Zmiana terminu przekazania raportów okresowych Spółki za 2018 rok
21/02/19 21:25 PLASTBOX: Zawarcie znaczącej umowy ramowej
08/02/19 16:55 PLASTBOX: Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok
« następne poprzednie »