Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.09.18, godz. 03:17
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

03/09/19 21:08 PLASTBOX: Zawarcie znaczącej umowy ramowej
30/08/19 17:36 PLASTBOX: PLASTBOX formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/19 22:03 PLASTBOX: Korekta szacunków wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2019 roku
29/07/19 20:43 PLASTBOX: Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2019 roku
05/06/19 15:27 PLASTBOX: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
04/06/19 14:41 PLASTBOX: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
15/05/19 17:30 PLASTBOX: PLASTBOX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/04/19 21:35 PLASTBOX: PLASTBOX formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:20 PLASTBOX: PLASTBOX formularz raportu rocznego
15/04/19 22:45 PLASTBOX: Korekta szacunków wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok
15/03/19 18:55 PLASTBOX: Zmiana terminu przekazania raportów okresowych Spółki za 2018 rok
21/02/19 21:25 PLASTBOX: Zawarcie znaczącej umowy ramowej
08/02/19 16:55 PLASTBOX: Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok
22/01/19 21:24 PLASTBOX: Terminy przekazywania raportów okresowych
15/01/19 14:51 PLASTBOX: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
14:48 PLASTBOX: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
31/12/18 20:59 PLASTBOX: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
28/12/18 22:34 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
22:30 PLASTBOX: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
17:08 PLASTBOX: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
21/12/18 12:29 PLASTBOX: Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
20/12/18 19:09 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
18/12/18 22:24 PLASTBOX: Spełnienie się Warunku Zawieszającego do zawarcia umowy nabycia 100% udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
13:29 PLASTBOX: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
17/12/18 21:47 PLASTBOX: Zawarcie aneksów do znaczących umów
27/11/18 14:29 PLASTBOX: Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
26/11/18 14:57  brak uprawnień Plast-Box chce przejąć Stark Partner i Stark Partner Nieruchomości za 22,5 mln zł
14:43 PLASTBOX: Zakończenie negocjacji dokumentacji transakcyjnej i zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółki Stark Partner sp. z o.o. oraz 100% udziałów spółki Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
14:25 PLASTBOX: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - złożenie przez Emitenta oferty nabycia udziałów i rozpoczęcie negocjacji dokumentacji transakcyjnej nabycia udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
15/11/18 21:02 PLASTBOX: PLASTBOX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
« następne poprzednie »