Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 00:27
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

25/11/20 17:32 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:29 PHN S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2020 r.
20/11/20 19:47 PHN S.A.: Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
19:46 PHN S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce
19/11/20 18:53  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA
08:11  brak uprawnień Zysk netto PHN w trzecim kwartale spadł o 34 proc. do 10,7 mln zł
18/11/20 23:59 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/20 17:16 PHN S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
03/11/20 17:23 PHN S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce
30/10/20 18:07  brak uprawnień PHN rozważa emisję obligacji w IV kw.
17:47 PHN S.A.: Informacja o aktualizacji Programu Emisji Obligacji oraz rozważanej emisji
29/10/20 17:33 PHN S.A.: Zbycie udziałów w spółce zależnej realizującej inwestycję logistyczną w Świebodzinie
15/10/20 17:10 PHN S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce
30/09/20 17:49 PHN S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce
17/09/20 13:40  brak uprawnień PHN liczy, że w drugiej połowie 2020 roku poprawi wyniki finansowe
16/09/20 22:39  brak uprawnień PHN miał 54,3 mln zł straty netto w drugim kwartale
20:53 PHN S.A.: PHN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/09/20 10:11 PHN S.A.: Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Kusocińskiego w Łodzi
10/08/20 17:21 PHN S.A.: Powołanie Członka Zarządu ds. Finansowych
05/08/20 21:42 PHN S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 5 sierpnia 2020 r.
21:41 PHN S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
21:40 PHN S.A.: Treść uchwał rozpatrywanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 sierpnia 2020 r.
31/07/20 17:29 PHN S.A.: Odwołanie Członka Rady Nadzorczej
24/07/20 13:54 PHN S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
09/07/20 17:30 PHN S.A.: Nabycie udziałów w spółkach realizujących inwestycję logistyczną w Parzniewie
17:28 PHN S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
30/06/20 18:02  brak uprawnień PHN wypłaci 0,54 zł dywidendy na akcję
17:39 PHN S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30 czerwca 2020 r.
17:38 PHN S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję
17:36 PHN S.A.: Dywidenda za rok obrotowy 2019
« następne poprzednie »