Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.18, godz. 20:53
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

09/10/19 12:59 PFLEIDERER GROUP SA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 8 października 2019 roku
01/10/19 13:57 PFLEIDERER GROUP SA: Złożenie wniosku o wydanie przez KNF zezwolenia na przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)
13:37 PFLEIDERER GROUP SA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 30 września 2019 roku
25/09/19 17:10 PFLEIDERER GROUP SA: PFLEIDERER GROUP SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/19 15:06 PFLEIDERER GROUP SA: Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
15:03 PFLEIDERER GROUP SA: Informacja o nabyciu akcji w kapitale zakładowym Pfleiderer Group S.A. w drodze przymusowego wykupu
16/09/19 12:19 PFLEIDERER GROUP SA: Przymusowy wykup akcji Pfleiderer Group S.A. i zawieszenie obrotu akcjami Spółki
08:27 brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki Pfleiderer Group S.A. w drodze przymusowego wykupu
07:12 brak uprawnień Volantis Bidco ogłasza przymusowy wykup akcji Pfleiderer Group po 26,6 zł za akcję
10/09/19 15:59 PFLEIDERER GROUP SA: Delegowanie przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności prezesa Zarządu Spółki
29/08/19 17:05 PFLEIDERER GROUP SA: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku
28/08/19 10:51 brak uprawnień Dwaj najwięksi akcjonariusze Pfleiderer Group zawarli porozumienie
10:21 PFLEIDERER GROUP SA: Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy Pfleiderer Group S.A. oraz o przekroczeniu przez strony porozumienia progu o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej
08:08 brak uprawnień GPW: po sesji 29 sierpnia 2019 r. z list uczestników indeksów sWIG80, sWIG80TR, WIG oraz WIG-Poland zostaną wykreślone akcje spółki PFLEIDER
23/08/19 16:09 PFLEIDERER GROUP SA: Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
16:05 PFLEIDERER GROUP SA: Informacja o nabyciu akcji w kapitale zakładowym Pfleiderer Group S.A.
16:00 PFLEIDERER GROUP SA: Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pfleiderer Group S.A.
20/08/19 11:49 brak uprawnień W wezwaniu na Pfleiderer Group zawarto transakcje na 15.054.481 akcji
11:42 brak uprawnień Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PFLEIDERER GROUP S.A.
16/08/19 19:06 brak uprawnień Volantis Bidco zdecydował o nabyciu akcji Pfleiderer Group w wezwaniu
19:02 brak uprawnień Zrzeczenie się warunków zastrzeżonych w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PFLEIDERER GROUP SA
09/08/19 18:59 PFLEIDERER GROUP SA: Informacje dotyczące postępowania przeciwko Pfleiderer Baruth GmbH, podmiotu zależnego Pfleiderer Group S.A.
18:21 brak uprawnień Volantis Bidco podniósł cenę w wezwaniu na akcje Pfleiderer Group do 26,60 zł
18:17 brak uprawnień Zmiana ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PFLEIDERER GROUP SA
07/08/19 18:02 PFLEIDERER GROUP SA: Rozważane ponowne delegowanie przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności prezesa Zarządu Pfleiderer Group S.A.
02/08/19 16:37 brak uprawnień Według analityków warto rozważyć sprzedaż akcji Pfleiderer w trwającym wezwaniu (opinia)
29/07/19 17:37 brak uprawnień Zysk EBITDA Pfleiderer Group w I półroczu wyniósł 49,9 mln euro - szacunki (popr.)
17:23 brak uprawnień Zysk EBITDA Pfleiderer Group w I półroczu wyniósł 49,9 mln zł - szacunki
17:09 PFLEIDERER GROUP SA: Stanowisko Zarządu Pfleiderer Group S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 11 lipca 2019 r. przez Volantis Bidco B.V.
17:06 PFLEIDERER GROUP SA: Wstępne skonsolidowane dane finansowe za pierwsze półrocze 2019 r.
« następne poprzednie »