Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.18, godz. 14:01
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

13/09/19 07:34 PEPEES: PEPEES formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/19 16:03 PEPEES: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2019 roku
13/08/19 14:20 PEPEES: Pozew o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał ZWZ
06/08/19 17:06 PEPEES: Powzięcie wiadomości o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał ZWZ
17:04 PEPEES: Stanowisko KNF
05/08/19 14:08 PEPEES: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
14:07 PEPEES: Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej
12/07/19 19:44 PEPEES: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH
01/07/19 13:07 PEPEES: Informacje o dywidendzie
29/06/19 12:36 PEPEES: ZWZ akcjonariusze wykonujący powyżej 5% głosów
12:32 PEPEES: Uchwały ZWZ 28 czerwca 2019r.
25/06/19 16:50 PEPEES: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
PEPEES: Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018
16:49 PEPEES: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał 2018 r.
PEPEES: Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2018 r.
16:48 PEPEES: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.
16:47 PEPEES: Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017
16:46 PEPEES: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał 2017 r.
16:45 PEPEES: Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za rok 2017
16:44 PEPEES: Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r
16:43 PEPEES: Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016
16:41 PEPEES: Powództwo o ustalenie, że akcjonariusz utracił i nie może wykonywać prawa głosu
14/06/19 17:13  brak uprawnień PEPEES przyjął strategię na lata 2019-2024; zakłada m.in. akwizycje i współpracę z inwestorem
17:02 PEPEES: Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej PEPEES na lata 2019-2024
10/06/19 13:40 PEPEES: ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA
31/05/19 18:01 PEPEES: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ
30/05/19 13:01  brak uprawnień PEPEES chce wypłacić 0,06 zł dywidendy na akcję za '18
12:46 PEPEES: Informacja w sprawie podziału zysku za 2018 r.
15/05/19 07:45 PEPEES: PEPEES formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/05/19 07:46  brak uprawnień Przed sesją (Konrad Ryczko)
« następne poprzednie »