Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.09.19, godz. 21:26
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

13/09/19 11:31 PAMAPOL S.A.: Zmiana hipotek na nieruchomościach Emitenta i spółek zależnych
26/08/19 18:21 PAMAPOL S.A.: Zmiana wpisu dotyczącego zastawów rejestrowych na środkach trwałych i zapasach Emitenta i spółek zależnych
07/08/19 19:14 PAMAPOL S.A.: Unieważnienie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostawy artykułów spożywczych
27/06/19 18:56 PAMAPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
18:33 PAMAPOL S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
26/06/19 20:42 PAMAPOL S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r. - korekta
19:12 PAMAPOL S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r.
24/06/19 21:17 PAMAPOL S.A.: Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
14/06/19 15:22 PAMAPOL S.A.: Informacje dotyczące wypowiedzenia umowy z firmą audytorską
31/05/19 14:44 PAMAPOL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
30/05/19 18:09 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/05/19 15:45 PAMAPOL S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
15/05/19 18:32 PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego
07/05/19 16:04 PAMAPOL S.A.: Stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w związku z przystąpieniem do postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji
30/04/19 19:37 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
19:23 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
13:13 PAMAPOL S.A.: Korekta błędu podstawowego w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za lata 2016 i 2017
30/01/19 15:10 PAMAPOL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
21/12/18 15:50 PAMAPOL S.A.: Zawarcie aneksów do umów faktoringowych
15:18 PAMAPOL S.A.: Oddalenie przez Sąd zażalenia na postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji
29/11/18 16:08 PAMAPOL S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.
26/11/18 18:54 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/11/18 18:43 PAMAPOL S.A.: Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na objęcie przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.
30/10/18 14:40 PAMAPOL S.A.: Nabycie akcji przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
18/10/18 17:15 PAMAPOL S.A.: Otrzymanie z Komisji Nadzoru Finansowego postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu
28/09/18 19:26 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/09/18 20:10 PAMAPOL S.A.: Wniesienie zażalenia na postanowienie Sądu o wstrzymaniu wykonania uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji
21/09/18 21:14 PAMAPOL S.A.: Otrzymanie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji
20:16 PAMAPOL S.A.: Powzięcie informacji o wydłużeniu terminów dostępności kredytów
13:51 PAMAPOL S.A.: Zawarcie dwóch umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
« następne poprzednie »