Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.06.05, godz. 18:32
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

02/06/20 21:08 PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Mitmar Sp. z o.o. umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
25/05/20 12:20 PAMAPOL S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
30/04/20 21:51 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:43 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
24/04/20 20:58 PAMAPOL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
20:30 PAMAPOL S.A.: Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
23/04/20 12:12 PAMAPOL S.A.: Zmiany w składzie Zarządu PAMAPOL S.A.
20/04/20 20:43 PAMAPOL S.A.: Uzyskanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rekomendacji dofinansowania projektów złożonych przez spółki zależne Pamapol S.A.
31/01/20 12:44 PAMAPOL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
24/01/20 15:06 PAMAPOL S.A.: Zawarcie kolejnej umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
13/01/20 21:31 PAMAPOL S.A.: Zmiany w składzie Zarządu PAMAPOL S.A.
19/12/19 18:42 PAMAPOL S.A.: Informacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wyborze oferty PAMAPOL S.A. (gołąbki w sosie pomidorowym)
09/12/19 19:36 PAMAPOL S.A.: Zawarcie umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
29/11/19 20:18 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/11/19 15:01 PAMAPOL S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.
18/11/19 14:29 PAMAPOL S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
25/10/19 16:15 PAMAPOL S.A.: Informacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wynikach postępowania przetargowego na dostawy artykułów spożywczych (groszek z marchewką)
21/10/19 13:02 PAMAPOL S.A.: Informacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wynikach postępowania przetargowego na dostawy artykułów spożywczych (szynka drobiowa)
17/10/19 20:01 PAMAPOL S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu PAMAPOL S.A.
16/10/19 19:06 PAMAPOL S.A.: Opinia biegłego w sprawie wyceny akcji PAMAPOL S.A.
11/10/19 18:09 PAMAPOL S.A.: Odwołanie Wiceprezesa Zarządu PAMAPOL S.A
30/09/19 18:57 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/09/19 16:23 PAMAPOL S.A.: Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
23/09/19 14:22 PAMAPOL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
13/09/19 11:31 PAMAPOL S.A.: Zmiana hipotek na nieruchomościach Emitenta i spółek zależnych
26/08/19 18:21 PAMAPOL S.A.: Zmiana wpisu dotyczącego zastawów rejestrowych na środkach trwałych i zapasach Emitenta i spółek zależnych
07/08/19 19:14 PAMAPOL S.A.: Unieważnienie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostawy artykułów spożywczych
27/06/19 18:56 PAMAPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
18:33 PAMAPOL S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
26/06/19 20:42 PAMAPOL S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r. - korekta
« następne poprzednie »