Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2019.09.16, godz. 18:55
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

19/08/19 16:30 ORBIS: Rezygnacja Członka Zarządu Orbis S.A.
31/07/19 18:00 ORBIS: ORBIS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/06/19 22:15 brak uprawnień Orbis prognozuje wynik EBITDA w 2019 roku w przedziale 520-550 mln zł
21:56 ORBIS: Informacja o prognozowanym wyniku operacyjnym EBITDA Grupy Kapitałowej Orbis w 2019 roku z podziałem na linie biznesowe.
17:48 ORBIS: opinia dotycząca godziwości warunków ekonomicznych transakcji zbycia przez Orbis S.A. działalności serwisowej (tzw. light asset business)
18/06/19 18:18 brak uprawnień WSE: Communique - ORBIS, ABC DATA
18:17 brak uprawnień GPW: Komunikat - ORBIS, ABC DATA
17/06/19 16:26 ORBIS: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 14 czerwca 2019 r.
14/06/19 18:07 ORBIS: Powołanie osób nadzorujących
17:59 brak uprawnień Orbis przeznaczy zysk osiągnięty w '18 na cele statutowe
17:29 ORBIS: Treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta przez ZWZA w dniu 14 czerwca 2019 r
17:15 ORBIS: Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 14 czerwca 2019 r. i wyniki głosowań
13/06/19 18:39 ORBIS: Zgłoszenie projektów uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej XI kadencji
12/06/19 19:15 brak uprawnień Accor rozpoczął proces sprzedaży całości udziałów w Orbisie
18:00 brak uprawnień Orbis może sprzedać Accorowi całą działalność serwisową za 1,218 mld zł
17:45 ORBIS: zawarcie z Accor niewiążącego porozumienia dotyczącego podstawowych warunków zbycia działalności serwisowej hoteli (tzw. light asset) i informacja o wycenie portfela nieruchomości grupy Orbis (tzw. asset heavy).
07/06/19 17:47 ORBIS: Zgłoszenie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki "Orbis" S.A.
29/05/19 12:12 brak uprawnień Zarząd Orbisu podjął uchwałę ws. potencjalnego zbycia działalności serwisowej
11:57 ORBIS: Decyzja o potencjalnym zbyciu działalności serwisowej (tzw. asset light) i rozpoczęciu na zasadzie wyłączności negocjacji z Grupą Accor w tym zakresie.
17/05/19 14:53 ORBIS: Projekty Uchwał ZWZA
14:43 ORBIS: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
12:10 brak uprawnień Orbis skoncentruje się na portfelu nieruchomości, wydzieli część serwisową (opis)
11:51 brak uprawnień Orbis chce zysk osiągnięty w '18 zatrzymać w spółce
11:49 brak uprawnień Orbis podzieli działalność na część serwisową i część związaną z nieruchomościami hotelowymi
11:42 ORBIS: Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2018
11:41 ORBIS: Decyzja o podziale linii biznesowych na działalność serwisową (tzw. asset light) i działalność związaną z posiadaniem nieruchomości (tzw. asset heavy) i skoncentrowaniu działalności na części nieruchomościowej.
26/04/19 08:38 brak uprawnień EBITDA Orbisu w I kw. wzrosła do 56,9 mln zł
08:00 ORBIS: ORBIS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/04/19 18:00 ORBIS: Informacja o poziomie przychodów i hotelowych wskaźnikach operacyjnych Grupy Kapitałowej Orbis w okresie styczeń - marzec 2019 roku.
16/04/19 16:00 ORBIS: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki
« następne poprzednie »