Komunikaty w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 00:39
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

24/11/20 08:08 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
07:36 ODLEWNIE: Korekta raportu kwartalnego SA-Q 3/2020
12/11/20 17:33 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
19/10/20 12:37 ODLEWNIE: Rejestracja zmiany w Statucie Spółki
28/09/20 18:51 ODLEWNIE: Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwał ZWZ z 28.07.2020 r.
17/09/20 17:17 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
14/09/20 10:53 ODLEWNIE: Wypłata dywidendy
14/08/20 14:07 ODLEWNIE: Nabycie akcji Spółki przez Członków Zarządu
13:25 ODLEWNIE: Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego.
10/08/20 13:41 ODLEWNIE: Dokumenty związane z oferowaniem akcji własnych w ramach realizacji Transzy IV Programu Motywacyjnego
04/08/20 12:52 ODLEWNIE: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu
29/07/20 15:42 ODLEWNIE: Wybór Rady Nadzorczej Spółki
12:07 ODLEWNIE: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na ZWZ 28.07.2020 r.
11:44  brak uprawnień Odlewnie Polskie wypłacą 0,25 zł dywidendy na akcję
11:42 ODLEWNIE: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
11:28 ODLEWNIE: Uchwały podjęte i niepodjęte projekty uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 lipca 2020 r.
30/06/20 11:42 ODLEWNIE: Korekta raportu bieżącego nr 13/2020 z dn. 15.06.2020 r.
25/06/20 12:26 ODLEWNIE: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej
11:55 ODLEWNIE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.07.2020 r.
15/06/20 14:51 ODLEWNIE: Zmiana rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2019 rok
14/05/20 07:50 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
28/04/20 08:06 ODLEWNIE: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04.05.2020 r.
09/04/20 12:52 ODLEWNIE: Zmiana porządu obrad ZWZ w związku z żądaniem akcjonariusza
11:45 ODLEWNIE: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 kwietnia 2020 roku
07/04/20 09:55 ODLEWNIE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 04.05.2020 r.
01/04/20 17:38 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
12:58 ODLEWNIE: Korekta raportu rocznego SA-R 2019
08:10 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
31/03/20 11:57  brak uprawnień Zarząd Odlewni Polskich rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję
11:47 ODLEWNIE: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2019 rok
« następne poprzednie »