Komunikaty giełdowe, wiadomości ze spółek GPW | info.bossa.pl
2020.06.04, godz. 03:43
Wybierz kategorię z listy i ewentualnie szukane słowa a otrzymasz 30 najnowszych komunikatów odpowiadających wyborowi
Szukaj: Hint
Od: Do:
 

Komunikaty

03/06/20 11:33 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
02/06/20 22:15  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (18/2020) Nowy Skład Rady Nadzorczej Spółki
22:04  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (17/2020) Treść podjętych uchwał na NWZ zwołanym na dzień 2 czerwca 2020 r.
01/06/20 16:59  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (16/2020) Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta
28/05/20 17:26 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wypowiedzenie Umowy Wieloproduktowej przez ING Bank Śląski S.A.
17:20  brak uprawnień BGK wypowiedział Nextbike Polska umowy kredytowe
17:01 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wypowiedzenia umów kredytowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
25/05/20 17:41  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (15/2020) Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
22/05/20 16:30  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020
16:13  brak uprawnień Alior Bank wypowiedział Nextbike Polska umowy kredytowe o wartości 39,9 mln zł
16:02 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wypowiedzenia umów kredytowych przez Alior Bank S.A.
20/05/20 18:21  brak uprawnień GPW: . w sprawie szczególnego oznaczania spółki NEXTBIKE POLSKA S.A. notowanej na NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert
10:32  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (13/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
19/05/20 17:33 Komentarz po sesji: Lekkie schłodzenie po mocnym wzroście (Konrad Ryczko)
17:24  brak uprawnień Nextbike Polska złożył wnioski o otwarcie postępowania układowego i ogłoszenie upadłości
16:45 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości
15/05/20 18:35 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek akcjonariusza
18:14  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (12/2020) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek akcjonariusza
07/05/20 14:27 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie istotnej umowy
12:10  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020
05/05/20 18:04 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17:39  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (10/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29/04/20 22:39  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (9/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
22/04/20 18:07  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (8/2020) Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta
15/04/20 19:28  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (7/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta
31/03/20 21:21 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wpływ ograniczeń wprowadzanych przez polskie władze od 1 kwietnia 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa na działalność Spółki i grupy kapitałowej Nextbike Polska
20/03/20 20:06  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA (6/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019
12/03/20 14:19 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wydanie przez sąd postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości NB Tricity sp. z o.o.
11/03/20 17:48 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wybór oferty Nextbike Polska S.A.
17/02/20 14:25 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie
« następne poprzednie »